COVID-19 Fight
59 matches in 8 dictionaries. Details
bekapcsolv
  1. turn on
   USA: təː'n ɔ'n UK: təːn ɔn
  1. switch on
   USA: swɪ'tʃ ɔ'n UK: swɪtʃ ɔn
 1. electr
  1. switch on
   USA: swɪ'tʃ ɔ'n UK: swɪtʃ ɔn
  1. plug in
   USA: plʌ'g ɪ'n UK: plʌg ɪn
 2. electr
  1. plug in
   USA: plʌ'g ɪ'n UK: plʌg ɪn
 3. techn
  1. figurative gear
   USA: gɪ'r UK: gɪər
  1. fasten
   USA: fæ'sʌ·n UK: fɑsn
  1. do up
   USA: duː' ʌ'p UK: duː ʌp
  1. clasp
   USA: klæ'sp UK: klɑsp
bekapcsolásnoun
  1. inrush
   UK: ɪnrʌʃ
bekapcsolási önellenőrzésexp
bekapcsolja a világítástv
  1. turn the lights on
   USA: təː'n ðiː· laɪ'ts ɔ'n UK: təːn ðiː laɪts ɔn
bekapcsol, megerősítv
  1. fasten
   USA: fæ'sʌ·n UK: fɑsn
bekapcsolniv
  1. turn on
   USA: təː'n ɔ'n UK: təːn ɔn
  1. lights up
   USA: laɪ'ts ʌ'p UK: laɪts ʌp
bekapcsolódikv
  1. cut in
   USA: kʌ't ɪ'n UK: kʌt ɪn
bekapcsolódik vmibev
bekapcsol, összekötv
  1. fasten
   USA: fæ'sʌ·n UK: fɑsn
bekapcsol (ruhát)v
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
  1. hook up
   USA: hʊ'k ʌ'p UK: hʊk ʌp
bekapcsolvaprep
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
  1. in mesh
   USA: ɪ'n me'ʃ UK: ɪn meʃ
be(kapcsolva)prep
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
fel-, bekapcsolv
  1. turn on
   USA: təː'n ɔ'n UK: təːn ɔn
itt: hang bekapcsolásanoun
itt:'suré funkció bekapcsolásanoun
biztonsági öveket bekapcsolni!exp
  1. fasten seat belts!
   USA: fæ'sʌ·n siː't be'lts UK: fɑsn siːt belts
bekapcsolv
  1. kapcsot einhaken
bekapcsolódikv
bekapcsolódikv
Report or add missing word to a dictionary...