COVID-19 Fight
103 matches in 9 dictionaries.
belépv
  1. walk in
   USA: wɔː'k ɪ'n UK: wɔːk ɪn
  1. step in
   USA: ste'p ɪ'n UK: step ɪn
  1. pass into
   USA: pæ's ɪ"ntʌ· UK: pɑs ɪntuː
  1. pass in
   USA: pæ's ɪ'n UK: pɑs ɪn
  1. overstep
   USA: oʊ'vəː·ste"p UK: oʊvəstep
  1. make one's entry
   USA: meɪ'k wʌ'nz e'ntriː· UK: meɪk wʌnz entriː
  1. make one's entrance
   USA: meɪ'k wʌ'nz e'ntrʌ·ns UK: meɪk wʌnz ɪntrɑns
  1. join
   USA: ʤɔɪ'n UK: ʤɔɪn
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. come in
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
belép a házbaexp
  1. house / enter the -
   USA: haʊ's e'nəː· ðiː· UK: haʊz entər ðiː
  1. enter the house
   USA: e'nəː· ðiː· haʊ's UK: entər ðiː haʊz
belép a (katolikus) papi / szerzetesi rendbev
  1. receive the tonsure
   UK: rɪsiːv ðiː tɔnʃər
belép a színrev
 1. theatre
  1. come on
   USA: kʌ'm ɔ'n UK: kʌm ɔn
belép a szobábaexp
  1. enter the room
   USA: e'nəː· ðiː· ruː'm UK: entər ðiː ruːm
belép/bejutv
  1. come into
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· UK: kʌm ɪntuː
belépésnoun
  1. footing
   USA: fʊ'tɪ·ŋ UK: fʊtɪŋ
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
  1. entre'e
   USA: ɔ'ntreɪ" UK: ɔntreɪ
  1. entrance
   USA: e'ntrʌ·ns UK: ɪntrɑns
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. admission
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪʃn
  1. Engedélyt kértek a Föderációba való belépéshez.
    1. They have applied for admission into our Federation.
  2. Felvételt nyert a Cambridge-i Egyetemre.
    1. He gained admission to the University of Cambridge.
  1. access
   USA: æ'kse"s UK: ækses
belépéseknoun
  1. entries
   USA: e'ntriː·z UK: entrɪz
belépés; engedélynoun
  1. admission
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪʃn
belépési díjnoun
belépési engedélynoun
  1. admittance
   USA: ʌ·dmɪ'tʌ·ns UK: ədmɪtns
belépési feltételekexp
  1. entry conditions
   USA: e'ntriː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: entriː kəndɪʃnz
belépéskorexp
  1. on entry
   USA: ɔ'n e'ntriː· UK: ɔn entriː
belépés,megközelités,hozzáférésnoun
  1. access
   USA: æ'kse"s UK: ækses
belépés [társaságba], csatlakozás (vmhez); felvétel [tagként]noun
  1. affiliation
   USA: ʌ·fɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: əfɪlɪeɪʃn
belépniv
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
belépni tilosexp
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. no entry
   USA: noʊ' e'ntriː· UK: noʊ entriː
  1. no entrance
   USA: noʊ' e'ntrʌ·ns UK: noʊ ɪntrɑns
  1. no admittance
   USA: noʊ' ʌ·dmɪ'tʌ·ns UK: noʊ ədmɪtns
belépni tilos!exp
  1. no entrance!
   USA: noʊ' e'ntrʌ·ns UK: noʊ ɪntrɑns
belépőnoun
  1. entrant
   USA: e'ntrʌ·nt UK: entrənt
belépődíjnoun
  1. price of admission
   USA: praɪ's ʌ·v ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: praɪs ɔv ədmɪʃn
  1. charge for admittance
   USA: tʃɔ'rʤ frəː· ʌ·dmɪ'tʌ·ns UK: tʃɑʤ fəː ədmɪtns
  1. admission
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪʃn
  1. Belépődíj a múzeumba: felnőtteknek 10 euró, gyerekeknek 5 euró.
    1. Admission to the museum is 10 Euros for adults, 5 Euros for children.
Report or add missing word to a dictionary...