COVID-19 Fight
19 matches in 8 dictionaries. Details
bemutatásnoun
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. informal show
   USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
  1. setout
   UK: setaʊt
  1. presentment
   USA: priː·ze'ntmʌ·nt UK: prɪzentmənt
  1. presentation
   USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: preznteɪʃn
  1. introduction
   USA: ɪ"ntroʊ·dʌ'kʃʌ·n UK: ɪntrədʌkʃn
  1. exhibition
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: eksɪbɪʃn
  1. display
   USA: dɪ"spleɪ' UK: dɪspleɪ
  1. demonstration
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n UK: demənstreɪʃn
helytelen bemutatásnoun
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
hibás bemutatásnoun
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
téves bemutatásnoun
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
okirat bemutatásaexp
  1. exhibition of documents
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n ʌ·v dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: eksɪbɪʃn ɔv dɔkjʊments
színpadi bemutatásra írott drámaexp
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
(váltót) bemutatásra kifizetexp
  1. pay on demand
   USA: peɪ' ɔ'n dɪ"mæ'nd UK: peɪ ɔn dɪmɑnd
bemutatásnoun
  1. e Vorstellung
   1. pluralForm:
   2. Vorstellungen
   1. genitiveForm:
   2. Vorstellung
  1. e Veranschaulichung
   1. pluralForm:
   2. Veranschaulichungen
   1. genitiveForm:
   2. Veranschaulichung
  1. e Einführung
   1. pluralForm:
   2. Einführungen
   1. genitiveForm:
   2. Einführung
  1. literary e Demonstration
   demɔnstra'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Demonstrationen
   1. genitiveForm:
   2. Demonstration
bemutatás, elõadásnoun
  1. e Präsentation
   1. pluralForm:
   2. Präsentationen
   1. genitiveForm:
   2. Präsentation
bemutatásnoun
 1. terméké, marketing tervé econ
bemutatásundef
bemutatásnoun
áldozat bemutatásaundef
helyiség olivaolaj bemutatásáraundef
 1. és esetleg értékesítésére
bemutatásnoun
Report or add missing word to a dictionary...