COVID-19 Fight
44 matches in 9 dictionaries. Details
beszámolv
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. Ez a jelentés beszámol az Európai Unió fejlődéséről.
    1. This report shall take account of the development of the European Union.
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
beszámolásnoun
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
beszámolónoun
  1. talk
   USA: tɔː'k UK: tɔːk
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. A beszámolójában nem tett említést semmiféle kereskedelmi ügyletről.
    1. There was no mention of any trade agreement in your report.
  1. referral
   USA: rʌ·fəː'ʌ·l
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. recital
   USA: rʌ·saɪ'tʌ·l UK: rɪsaɪtl
  1. narrative
   USA: ne'rʌ·tɪ·v UK: nærətɪv
  1. memoir
   USA: me'mwɔ"r UK: memwɑr
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A beszámolók másolatait kérelemre rendelkezésre kell bocsátani.
    1. Copies of the accounts must be obtainable upon request.
beszámoló (személy)noun
  1. relator
   UK: rɪleɪtər
beszámol rólaexp
  1. tell about
   USA: te'l ʌ·baʊ't UK: tel əbaʊt
beszámol vmirőlv
  1. tell about
   USA: te'l ʌ·baʊ't UK: tel əbaʊt
éves beszámolóexp
  1. Disclosure Statement
   USA: dɪ"skloʊ'ʒəː· steɪ'tmʌ·nt UK: dɪskloʊʒər steɪtmənt
összefoglaló, beszámolónoun
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
pénzügyi beszámolónoun
  1. money article
   USA: mʌ'niː· ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: mʌniː ɑtɪkl
úti beszámolónoun
  1. travelogue
   USA: træ'vʌ·lɔː"g UK: trævəlɔg
  1. travelog
   UK: trævəlɔg
hírlapi beszámolót írv
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
tájékoztat, beszámol vkinek vmirölexp
tájékoztat, beszámol vkinek vmirőlexp
(be)jelent, tudósit, beszámolexp
Kiegészítő melléklet ( éves beszámoló része)exp
  1. notes to the financial statement
   USA: noʊ'ts tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l steɪ'tmʌ·nt UK: noʊts tuː ðiː faɪnænʃl steɪtmənt
beszámolásnoun
  1. r Vortrag
   'foːɐtraːk
   1. genitiveForm:
   2. Vortrages
   3. Vortrags
  1. e Rechenschaft
   1. pluralForm:
   2. Rechenschaften
   1. genitiveForm:
   2. Rechenschaft
beszámolónoun
  1. e Relation
   rela'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Relationen
   1. genitiveForm:
   2. Relation
  1. s Referat
   refe'raːt
   1. pluralForm:
   2. Referate
   1. genitiveForm:
   2. Referates
   3. Referats
  1. e Rechenschaft
   1. pluralForm:
   2. Rechenschaften
   1. genitiveForm:
   2. Rechenschaft
  1. old r Rapport
   ra'pɔɐt
   1. pluralForm:
   2. Rapporte
   1. genitiveForm:
   2. Rapportes
   3. Rapports
  1. r Bericht
   bə'rɪçt
   1. pluralForm:
   2. Berichte
   1. genitiveForm:
   2. Berichtes
   3. Berichts
beszámol vkinekexp
úti beszámolónoun
Report or add missing word to a dictionary...