COVID-19 Fight
129 matches in 9 dictionaries. Details
bizottságnoun
 1. law
  1. Scot panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
  1. delegation
   USA: de"lʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: delɪgeɪʃn
  1. committee
   USA: kʌ·mɪ'tiː· UK: kəmɪtiː
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
bizottság elé utalásnoun
  1. committal
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·l UK: kəmɪtl
Bizottság (EU)noun
  1. Commission
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: kəmɪʃn
bizottsági döntésexp
  1. Commission decision
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kəmɪʃn dɪsɪʒn
bizottsági döntés (PHARE)exp
  1. Commission decision
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kəmɪʃn dɪsɪʒn
bizottság (PHARE)noun
  1. committee
   USA: kʌ·mɪ'tiː· UK: kəmɪtiː
állandó bizottságexp
  1. standing committee
   USA: stæ'ndɪ·ŋ kʌ·mɪ'tiː· UK: stændɪŋ kəmɪtiː
egyesített bizottságexp
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
interparlamentáris bizottságexp
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
jótékonysági bizottságexp
  1. distress committee
   USA: dɪ"stre's kʌ·mɪ'tiː· UK: dɪstres kəmɪtiː
költségvetési bizottságexp
  1. budgetary committee
   USA: bʌ'ʤʌ·te"riː· kʌ·mɪ'tiː· UK: bʌʤətəriː kəmɪtiː
közös bizottságexp
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
közrendészeti bizottságnoun
  1. Watch Committee
   USA: wɔ'tʃ kʌ·mɪ'tiː· UK: wɔtʃ kəmɪtiː
nyomorenyhítő bizottságexp
  1. distress committee
   USA: dɪ"stre's kʌ·mɪ'tiː· UK: dɪstres kəmɪtiː
üzemi bizottságnoun
  1. shop committee
   USA: ʃɔ'p kʌ·mɪ'tiː· UK: ʃɔp kəmɪtiː
vegyes bizottságexp
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
értékelő bizottság - A szerződő hatóság által kinevezett szakértői bizottság. (PHARE)exp
  1. evaluation committee
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előíráexp
irányító bizottság - Az EU tagállamok képviselőiből álló bizottság, amely előzetesen véleményezi a Phare partnerországok programjavaslatait. (PHARE)exp
  1. management committee
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt kʌ·mɪ'tiː· UK: mænɪʤmənt kəmɪtiː
értékelő bizottság (EU)exp
  1. evaluation committee
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...