COVID-19 Fight
19 matches in 7 dictionaries. Details
bogarasadj
  1. wayward
   USA: weɪ'wəː·d UK: weɪwəd
  1. informal maggoty
   UK: mægətiː
  1. kinky
   USA: kɪ'ŋkiː· UK: kɪŋkiː
  1. have a bee in one's bonnet
   USA: hæ'v eɪ' biː' ɪ'n wʌ'nz bɔ'nʌ·t UK: hæv eɪ biː ɪn wʌnz bɔnɪt
  1. fanciful
   USA: fæ'nsʌ·fʌ·l UK: fænsɪfəl
  1. faddist
   UK: fædɪst
  1. eccentric
   USA: e"kse'ntrɪ·k UK: eksentrɪk
  1. crotchety
   USA: krɔ'tʃʌ·tiː· UK: krɔtʃɪtiː
  1. crazy
   USA: kreɪ'ziː· UK: kreɪziː
  1. crazily
   USA: kreɪ'zʌ·liː· UK: kreɪzɪliː
  1. crazed
   USA: kreɪ'zd UK: kreɪzd
  1. old conceited
   USA: kʌ·nsiː'tʌ·d UK: kənsiːtɪd
  1. slang buggy
   USA: bʌ'giː· UK: bʌgiː
bogaras alaknoun
bogarasságnoun
  1. whimsy
   USA: hwɪ'msiː· UK: wɪmziː
  1. whimsicality
   UK: wɪmzɪkælətiː
bogarasadj
bogarasságnoun
  1. r Spleen
   'spliːn
   1. pluralForm:
   2. Spleens
   3. Spleene
   1. genitiveForm:
   2. Spleens
bogarasadj
  1. informal unique
  1. figurative lunatique
bogarasnoun
bogarasságnoun
bogarásznoun
  1. entomologo
   m tsz: -gi entomólogo
bogarászv
bogarászásundef
bogarászóundef
bogarasadj
bogarasságnoun
bogarászv
Report or add missing word to a dictionary...