COVID-19 Fight
boundnoun USA: baʊ'nd UK: baʊnd
boundnoun USA: baʊ'nd UK: baʊnd
  1. At one big bound the dog was over the fence.
    1. Egyetlen hatalmas ugrással a kutya a kerítés túloldalára került.
boundv intrans v USA: baʊ'nd UK: baʊnd
boundv trans v USA: baʊ'nd UK: baʊnd
  1. And he enlarged the bounds of his nation, and made himself master of the country.
    1. Kiterjesztette népe határait, birtokba vette az országot.
  1. She rose and took up a book bound in morocco.
    1. Fölemelkedett, s egy szattyánbőrbe kötött könyvet vett a kezébe.
  2. He was on a train bound to Rome when he realised sombebody had taken his camera.
    1. A Rómába tartó vonaton utazott, mikor észrevette hogy valaki elvitte a fényképezőgépét.
  3. The town is bounded on one side by the mountains, and on the other by the river.
    1. A várost egyik oldalon a hegyek, másik oldalon a folyó határolja.
  4. Larry feels bound to tell everything to his wife.
    1. Larry úgy érzi köteles mindent elmondani a feleségének.
  5. You are bound to feel nervous before the exam.
    1. Biztos hogy ideges leszel a vizsga előtt.
boundadj USA: baʊ'nd UK: baʊnd
 1. old
boundadj USA: baʊ'nd UK: baʊnd
   1. She rose and took up a book bound in morocco.
     1. Fölemelkedett, s egy szattyánbőrbe kötött könyvet vett a kezébe.
     1. Fölemelkedett, s egy szattyánbőrbe kötött könyvet vett a kezébe.
  1. med
bound / be - toexp USA: baʊ'nd biː· tʌ· UK: baʊnd biː tuː
bound chargeexp USA: baʊ'nd tʃɔ'rʤ UK: baʊnd tʃɑʤ
bound for homeexp USA: baʊ'nd frəː· hoʊ'm UK: baʊnd fəː hoʊm
bound in clothexp USA: baʊ'nd ɪ'n klɔː'θ UK: baʊnd ɪn klɔθ
bound to donoun USA: baʊ'nd tʌ· duː' UK: baʊnd tuː duː
boundarynoun USA: baʊ'ndriː· UK: baʊndriː
boundary conditionnoun USA: baʊ'ndriː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: baʊndriː kəndɪʃn
boundary linenoun USA: baʊ'ndriː· laɪ'n UK: baʊndriː laɪn
boundenadj UK: baʊndən
boundernoun USA: baʊ'ndəː· UK: baʊndər
boundlessadj USA: baʊ'ndlʌ·s UK: baʊndlɪs
boundrynoun UK: baʊndriː
bounds of wedlockexp USA: baʊ'ndz ʌ·v we'dlɔ"k UK: baʊndz ɔv wedlɔk
bind, boundv USA: baɪ'nd baʊ'nd UK: baɪnd baʊnd
Report or add missing word to a dictionary...