COVID-19 Fight
brocca di ceramicaundef
broccareundef
  1. old
    1. aranyszál v. ezüstszál beleszövésével brokátmintát hoz létre
  2. old bot
broccatelloundef
broccatoundef
broccato di setaundef
dare in brocca / nel broccoundef
Report or add missing word to a dictionary...