COVID-19 Fight
215 matches in 6 dictionaries. Details
chargenoun USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. Electrons are negatively charged.
    1. Az elektron negatív töltésű részecske.
  2. The booster charge prepared for use is shown in Figure 2.
    1. A használatra előkészített indítótöltetet a 2. ábra mutatja.
  1. A separate charge shall be added for the sea crossing by train ferry.
    1. A vasúti komppal történő tengeri átkelésért külön díjat számítanak fel.
 1. figurative mil
  1. He was raising his arm and his voice, and plainly meant to lead a charge.
    1. Fölemelte a kezét, és nagyot ordítva nyilván támadást akart indítani.
chargev trans v USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. He had made the whole charge absurd.
    1. Nevetségessé tette az egész vádat.
 1. fin econ
 2. mil
  1. 'This I also had it in charge to communicate.
    1. Ennek a közlésére is megbízást kaptam.
  2. Would you stop men in the middle of a charge?
    1. A roham kellős közepén akartad megállítani a katonákat?
    1. A roham kellős közepén akartad megállítani a katonákat?
chargev intrans v USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. Would you stop men in the middle of a charge?
    1. A roham kellős közepén akartad megállítani a katonákat?
chargeableadj USA: tʃɔ'rʤʌ·bʌ·l UK: tʃɑʤəbl
charge-accountnoun
charge accountnoun USA: tʃɔ'rʤ ʌ·kaʊ'nt UK: tʃɑʤ əkaʊnt
charge a commissionv USA: tʃɔ'rʤ eɪ' kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: tʃɑʤ eɪ kəmɪʃn
charge at syv USA: tʃɔ'rʤ æ't saɪ'
charge / be -ed withexp USA: tʃɔ'rʤ biː· e'd wʌ·ð UK: tʃɑʤ biː ed wɪð
charge / bring -s against sbexp
charged!exp USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
chargedadj USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
charge forv USA: tʃɔ'rʤ frəː· UK: tʃɑʤ fəː
charge for admittanceexp USA: tʃɔ'rʤ frəː· ʌ·dmɪ'tʌ·ns UK: tʃɑʤ fəː ədmɪtns
charge for deliveryexp USA: tʃɔ'rʤ frəː· dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: tʃɑʤ fəː dɪlɪvəriː
charge / free of -adj USA: tʃɔ'rʤ friː' ʌ·v UK: tʃɑʤ friː ɔv
Report or add missing word to a dictionary...