COVID-19 Fight
184 matches in 5 dictionaries. Details
checknoun USA: tʃe'k UK: tʃek
   1. These animals cannot hold us in check very long.
     1. Csak nem tarthatnak minket sokáig sakkban ezek az állatok!
   1. The spellcheck is complete.
     1. A helyesírás ellenőrzése kész.
   1. Can I have the check please? (in a restaurant, US)
     1. Kérném a számlát. (étteremben, US)
  1. US games
  2. US
  1. Here is a check for the amount.
    1. Addig is csekket adok róla; tessék, uraim!
  2. The chamber-maid in our corridor wears blue checked gingham aprons.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
  3. They started to vaccinate people to check the spread of the disease.
    1. Elkezdték beoltani az embereket, hogy megelőzzék a betegség terjedését.
  4. Hearing the bad news, she couldnt't check her tears.
    1. A rossz hírek hallatán nem tudta visszafolytani könnyeit.
  5. We had some time before the play, so we checked our coats and went to the buffet for a drink.
    1. Még volt időnk a darab kezdetéig, így beadtuk a kabátot a ruhatárba és lementünk a büfébe egy italra.
check!exp USA: tʃe'k UK: tʃek
checkv trans v USA: tʃe'k UK: tʃek
checkv trans v USA: tʃe'k UK: tʃek
   1. But the forward movement that the youth made for this purpose was instantly checked by the peddler.
     1. De ahogy előre akart lendülni, a házaló tüstént megakadályozta szándékában.
   2. The partisans could check the enemy's advance.
     1. A partizánoknak sikerült meggátolni az ellenség előrehaladását.
  1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
    1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
  2. My friend Copperfield will perhaps do me the favour to check that total?'
    1. Copperfield barátom talán lesz szíves az összeadást ellenőrizni.
  3. Could you help me check these figures?
    1. Segítenél egyeztetni ezeket az adatokat?
 1. US
  1. And you let him pass! cried the surgeon, checking his horse.
    1. S maga továbbengedte! - kiáltotta a sebész, megállítva a lovát.
checkadj USA: tʃe'k UK: tʃek
check assaynoun USA: tʃe'k æ'siː· UK: tʃek əseɪ
checkbooknoun USA: tʃe'kbʊ"k UK: tʃekbʊk
check bookexp USA: tʃe'k bʊ'k UK: tʃek bʊk
checkboxnoun
check digit verifierexp UK: tʃek dɪʤɪt verɪfaɪə
checkedadj USA: tʃe'kt UK: tʃekt
  1. The chamber-maid in our corridor wears blue checked gingham aprons.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
checkerboardnoun USA: tʃe'kəː·bɔː"rd UK: tʃekəbɔːd
checkeredadj USA: tʃe'kəː·d UK: tʃekəd
checkersnoun noun USA: tʃe'kəː·z UK: tʃekəz
check-innoun
check inv intrans v USA: tʃe'k ɪ'n UK: tʃek ɪn
check-in desknoun
Report or add missing word to a dictionary...