19 matches in 6 dictionaries. Details
chileinoun
  1. Chilean
   USA: tʃɪ'liː·ʌ·n UK: tʃɪlɪən
chileiadj
  1. chilenisch
   tʃi'leːnɪʃ
chilei (ember)noun
  1. r Chilene
   tʃi'leːnə
   1. pluralForm:
   2. Chilenen
   1. genitiveForm:
   2. Chilenen
chileinoun
chileiadj
chilei salétromnoun
1000 chilei peso értékű aranypénznoun
chileinoun
chilei delfinnoun
chilei
chilei flamingó
chilei időzóna
Chilei Köztársaság
chilei téli idő
Chilei unidades de fomento
Report or add missing word to a dictionary...