COVID-19 Fight
commonv intrans v USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
 1. old
  1. So an honest man is the common enemy.
    1. Ezért van, hogy a becsületes ember a közös ellenség.
commonadj USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
   1. Not a bit of it, my dear; I'm just a common man.
     1. Szó sincs róla, kedveském; egészen közönséges ember vagyok.
   1. Red Lamas are not so common in Hind that one loses track.'
     1. A vörös lámák nem olyan gyakoriak Indiában, hogy nyomukat lehetne veszíteni.
   1. When they grew up, both married common laborers.
     1. Amikor felnőttek, egyszerű kétkezi munkásokhoz mentek férjhez.
  1. US
 1. pej
  1. The anxieties of common life began soon to succeed to the alarms of romance.
    1. A regényes riadalom helyét csakhamar elfoglalták a mindennapi élet aggodalmai.
Common Agricultural Policyexp USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː
Common Agricultural Policy (CAP)exp USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
Common Agricultural Policy (CAP)exp USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
common boxexp USA: kɔ'mʌ·n bɔ'ks UK: kɔmən bɔks
common buntingnoun USA: kɔ'mʌ·n bʌ'ntɪ·ŋ UK: kɔmən bʌntɪŋ
common chargeexp USA: kɔ'mʌ·n tʃɔ'rʤ UK: kɔmən tʃɑʤ
common courtesiesexp USA: kɔ'mʌ·n kəː'tʌ·siː·z UK: kɔmən kəːtəsɪz
common courtesyexp USA: kɔ'mʌ·n kəː'tʌ·siː· UK: kɔmən kəːtəsiː
common craneexp USA: kɔ'mʌ·n kreɪ'n UK: kɔmən kreɪn
common decenciesnoun UK: kɔmən diːsnsɪz
common decenciesexp UK: kɔmən diːsnsɪz
common denominatornoun USA: kɔ'mʌ·n dʌ·nɔ'mʌ·neɪ"təː· UK: kɔmən dɪnɔmɪneɪtər
common divisorexp USA: kɔ'mʌ·n dɪ·vaɪ'zəː· UK: kɔmən dɪvaɪzər
common fractionexp USA: kɔ'mʌ·n fræ'kʃʌ·n UK: kɔmən frækʃn
common goodexp USA: kɔ'mʌ·n gʌ·d UK: kɔmən gʊd
common groundexp USA: kɔ'mʌ·n graʊ'nd UK: kɔmən graʊnd
common heathernoun USA: kɔ'mʌ·n he'ðəː· UK: kɔmən heðər
Report or add missing word to a dictionary...