5 matches in 2 dictionaries. Details
cornicef noun
cornice a giornoundef
    1. két összekapcsolt üveglap grafikai kapcsos keret
cornice ciecaundef
Report or add missing word to a dictionary...