coursenoun USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. We followed the course of the river.
    1. Követtük a víz folyását.
  2. The whole course of her thoughts appeared to stop, and change.
    1. Gondolatainak egész menete mintha hirtelen elakadt, és más irányba fordult volna.
  1. edu
   1. I've been doing an English course since January.
     1. Január óta járok angoltanfolyamra.
   2. She is doing a course in Irish drama at the university.
     1. Ír dráma kurzust hallgat az egyetemen.
  2. med
   1. She needed a one-month course of antibiotics to recover completely from pneumonia.
     1. Egy hónapig tartó antibiotikum kúrára volt szüksége, hogy teljesen felépüljön a tüdőgyulladásból.
 1. agr
 2. naut
 3. textile
  1. The first course of the lunch is usually soup.
    1. Az ebédnél általában leves az első fogás.
  2. You can meet him every Saturday on the golf course.
    1. Szombatonként találkozhatsz vele a golfpályán.
  3. The blood courses through the veins.
    1. A vér az erekben kering.
coursev trans v USA: kɔː'rs UK: kɔːs
 1. hunting
  1. At the same moment, the ship yawed sharply and seemed to change her course.
    1. Ugyanabban a pillanatban a hajó megingott, és mintha irányt akart volna változtatni.
coursev intrans v USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. She was deeply touched by his story, tears were coursing down her cheeks as she listened to the boy.
    1. Mélyen megérintette a történet, könnyek folytak végig az arcán miközben hallgatta a fiút.
course correctionexp USA: kɔː'rs kəː·e'kʃʌ·n UK: kɔːs kərekʃn
course of businessexp USA: kɔː'rs ʌ·v bɪ'znʌ·s UK: kɔːs ɔv bɪznəs
coursebooknoun
coursernoun USA: kɔː'rsəː· UK: kɔːsər
coursesnoun USA: kɔː'rsʌ·z UK: kɔːsɪz
continuation courseexp USA: kʌ·ntɪ"nyuː·eɪ'ʃʌ·n kɔː'rs UK: kəntɪnjʊeɪʃn kɔːs
correspondence coursenoun USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns kɔː'rs UK: kɔrɪspɔndəns kɔːs
due courseexp USA: dyuː' kɔː'rs UK: djuː kɔːs
elective coursenoun USA: ʌ·le'ktɪ·v kɔː'rs UK: ɪlektɪv kɔːs
extension coursenoun USA: ɪ·kste'nʃʌ·n kɔː'rs UK: ɪkstenʃn kɔːs
golf coursenoun USA: gɔ'lf kɔː'rs UK: gɔlf kɔːs
middle coursenoun USA: mɪ'dʌ·l kɔː'rs UK: mɪdl kɔːs
  1. The middle course is the best one.
    1. Legjobb a (az arany) középút.
of courseexp USA: ʌ·v kɔː'rs UK: ɔv kɔːs
postgraduate courseexp UK: poʊstgræʤʊət kɔːs
refresher courseexp USA: rʌ·fre'ʃəː· kɔː'rs UK: rɪfreʃər kɔːs
in course of constructionexp USA: ɪ'n kɔː'rs ʌ·v kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪn kɔːs ɔv kənstrʌkʃn
adopt a courseexp USA: ʌ·dɔ'pt eɪ' kɔː'rs UK: ədɔpt eɪ kɔːs
Report or add missing word to a dictionary...