COVID-19 Fight
cryv trans v USA: kraɪ' UK: kraɪ
cryv intrans v USA: kraɪ' UK: kraɪ
cry blue murderexp USA: kraɪ' bluː' məː'dəː· UK: kraɪ bluː məːdər
cry downv trans v USA: kraɪ' daʊ'n UK: kraɪ daʊn
cry downv trans v USA: kraɪ' daʊ'n UK: kraɪ daʊn
cry forv intrans v USA: kraɪ' frəː· UK: kraɪ fəː
cry for helpnoun USA: kraɪ' frəː· he'lp UK: kraɪ fəː help
cry for the moonexp USA: kraɪ' frəː· ðiː· muː'n UK: kraɪ fəː ðiː muːn
cry from the housetopv UK: kraɪ frɔm ðiː haʊstɔp
cry offv v USA: kraɪ' ɔː'f UK: kraɪ ɔf
cry offv v USA: kraɪ' ɔː'f UK: kraɪ ɔf
cry outv intrans v USA: kraɪ' aʊ't UK: kraɪ aʊt
cry outv trans v USA: kraɪ' aʊ't UK: kraɪ aʊt
cry out in painv USA: kraɪ' aʊ't ɪ'n peɪ'n UK: kraɪ aʊt ɪn peɪn
cry quarterv USA: kraɪ' kɔː'rtəː· UK: kraɪ kwɔːtər
cry shame on syv USA: kraɪ' ʃeɪ'm ɔ'n saɪ'
cry stinking fishexp USA: kraɪ' stɪ'ŋkɪ·ŋ fɪ'ʃ UK: kraɪ stɪŋkɪŋ fɪʃ
cry wolfexp USA: kraɪ' wʊ'lf UK: kraɪ wʊlf
Report or add missing word to a dictionary...