COVID-19 Fight
csapásnoun
  1. tribulation
   USA: trɪ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: trɪbjʊleɪʃn
  1. trail
   USA: treɪ'l UK: treɪl
  1. track
   USA: træ'k UK: træk
  1. Ez mind ma éjszaka történt - és hetven csapást számláltam össze, ami keresztezi a folyót.
    1. All this was done last night, and I have counted seventy tracks crossing the river.
  1. trace
   USA: treɪ's UK: treɪs
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
  1. Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze.
    1. The stroke of a whip makes a blue mark: but the stroke of the tongue will break the bones.
  2. Számláltam minden óraütést.
    1. I counted every stroke. (of the clock)
  1. strike
   USA: straɪ'k UK: straɪk
  1. sorrow
   USA: sɔ'roʊ· UK: sɔroʊ
  1. Adjatok innom - égek belül: e csapás elszívja erőmet.
    1. Give me to drink - I burn: this sorrow saps my strength.
  1. slash
   USA: slæ'ʃ UK: slæʃ
  1. runway
   USA: rʌ'nweɪ" UK: rʌnweɪ
  1. onslaught
   USA: ɔː'nslɔː"t UK: ɔnslɔːt
  1. misfortune
   USA: mɪ"sfɔː'rtʃʌ·n UK: mɪsfɔːtʃuːn
 1. naut
  1. leg
   USA: le'g UK: leg
  1. ills
   USA: ɪ'lz UK: ɪlz
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. disaster
   USA: dɪ"zæ'stəː· UK: dɪzɑstər
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
  1. figurative informal Aus cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. informal crusher
   USA: krʌ'ʃəː· UK: krʌʃə
  1. claw
   USA: klɔː' UK: klɔː
  1. clashing
   USA: klæ'ʃɪ·ŋ UK: klæʃɪŋ
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
  1. calamity
   USA: kʌ·læ'mʌ·tiː· UK: kəlæmɪtiː
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Ez a csapás befejezte a harcot.
    1. That blow was the last of the battle.
  2. Steve akkora ütést kapott verekedés közben, hogy a földre esett.
    1. Steve got such a blow in the fight that he fell to the floor.
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
  1. literary bane
   USA: beɪ'n UK: beɪn
  1. affliction
   USA: ʌ·flɪ'kʃʌ·n UK: əflɪkʃn
  1. adversity
   USA: ʌ·dvəː'sʌ·tiː· UK: ədvəːsɪtiː
csapás, megdöbbenésnoun
  1. shock
   USA: ʃɔ'k UK: ʃɔk
csapásiránynoun
  1. line of bearing
   USA: laɪ'n ʌ·v be'rɪ·ŋ UK: laɪn ɔv beərɪŋ
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
csapásvonalexp
  1. line of bearing
   USA: laɪ'n ʌ·v be'rɪ·ŋ UK: laɪn ɔv beərɪŋ
döntő csapásnoun
légi csapásnoun
 1. mil
  1. strike
   USA: straɪ'k UK: straɪk
súlyos csapásexp
  1. severe blow
   USA: sʌ·vɪ'r bloʊ' UK: sɪvɪər bloʊ
  1. heavy blow
   USA: he'viː· bloʊ' UK: heviː bloʊ
  1. figurative body blow
   USA: bɔ'diː· bloʊ' UK: bɔdiː bloʊ
nagy csapás a fejrenoun
  1. informal Aus swipe
   USA: swaɪ'p UK: swaɪp
nagy csapás (lelki)exp
  1. quite a blow
   USA: kwaɪ't eɪ' bloʊ' UK: kwaɪt eɪ bloʊ
  1. blow / quite a -
   USA: bloʊ' kwaɪ't eɪ' UK: bloʊ kwaɪt eɪ
nagy csapás vki számárav
  1. be hard hit
   USA: biː· hɔ'rd hɪ't UK: biː hɑd hɪt
isten csapásaexp
  1. visitation of god
   USA: vɪ"zʌ·teɪ'ʃʌ·n ʌ·v gɔ'd UK: vɪzɪteɪʃn ɔv gɔd
egy csapásraadv
  1. at one go
   USA: æ't hwʌ'n goʊ' UK: ət wʌn goʊ
  1. at one blow
   USA: æ't hwʌ'n bloʊ' UK: ət wʌn bloʊ
  1. at a dash
   USA: æ't eɪ' dæ'ʃ UK: ət eɪ dæʃ
egy csapásra meghódítexp
  1. take by storm
   USA: teɪ'k baɪ' stɔː'rm UK: teɪk baɪ stɔːm
egy csapássalexp
  1. at a stroke
   USA: æ't eɪ' stroʊ'k UK: ət eɪ stroʊk
egyetlen csapássalexp
  1. at one swoop
   USA: æ't hwʌ'n swuː'p UK: ət wʌn swuːp
nukleáris csapást mérniv
  1. nuke
   USA: nuː'k
egyetlen végzetes csapássalexp
  1. at one fell swoop
   USA: æ't hwʌ'n fe'l swuː'p UK: ət wʌn fel swuːp
két legyet üt egy csapásraexp
  1. kill two birds with one stone
   USA: kɪ'l tuː' bəː'dz wʌ·ð hwʌ'n stoʊ'n UK: kɪl tuː bəːdz wɪð wʌn stoʊn
Report or add missing word to a dictionary...