49 matches in 9 dictionaries. Details
csepegv
  1. trickle
   USA: trɪ'kʌ·l UK: trɪkl
  1. dropped
   USA: drɔ'pt UK: drɔpt
  1. drip
   USA: drɪ'p UK: drɪp
csepegv
  1. trickle
   USA: trɪ'kʌ·l UK: trɪkl
  1. ooze
   USA: uː'z UK: uːz
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. Vajon a könnyek a szív harmatcseppjei-e?
    1. Are tears the dew-drops of the heart?
  2. Egy csöppje sem fog kárba veszni!
    1. Not one drop will be wasted!
  1. Az utolsó csepp a pohárban.
    1. The last drop (makes the cup run over).
  2. (Csak) csepp a tengerben.
    1. A drop in the bucket/ocean.
    1. A drop of water in the sea.
  3. Sok csepp követ váj.
    1. Constant dropping wears away a stone.
csepeg az orraexp
  1. one's nose is running
   USA: wʌ'nz noʊ'z ʌ·z rʌ'nɪ·ŋ UK: wʌnz noʊz ɪz rʌnɪŋ
csepegésnoun
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. ooze
   USA: uː'z UK: uːz
  1. dropping
   USA: drɔ'pɪ·ŋ UK: drɔpɪŋ
  1. drip
   USA: drɪ'p UK: drɪp
  1. dribble
   USA: drɪ'bʌ·l UK: drɪbl
csepeg (eső)v
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Hozok ernyőt, mintha pár esőcseppet éreztem volna.
    1. I'll bring an umbrella, I felt a few spots of rain.
csepegőadj
  1. dripping
   USA: drɪ'pɪ·ŋ UK: drɪpɪŋ
csepegő takonyv
  1. snivel
   UK: snɪvl
csepegtetőnoun
 1. chem ind med
  1. dropper
   USA: drɔ'pəː· UK: drɔpə
csepegtető öntözés (növ)exp
  1. trickle irrigation
   USA: trɪ'kʌ·l ɪ"rʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: trɪkl ɪrɪgeɪʃn
nyájasságtól csepegőadj
  1. informal honeyed
   UK: hʌnɪd
cseppenként, csepegtetveadv
csepegv
  1. triefen
   'triːfən
  1. rinnen
   'rɪnən
csepegtetv
vértõl csepegõadj
csepegésnoun
 1. főként esővízé
csepegtetv
csepegv
 1. csöpög
  1. kapnąć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. kapnę
   1. thirdPersonSingular:
   2. kapnie
   1. seeAlso:
  2. kapać
   1. firstPersonSingular:
   2. kapię
   1. thirdPersonSingular:
   2. kapie
   1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...