227 matches in 9 dictionaries.
(szövetkezeti) csoportvezető (ffi/nő)undef
tízfős/családos csoport vezetője/bizalmijaundef
négyszemélyes táncoló/kártyázó csoportundef
öt fős csoportundef
tíz darabból álló csoportundef
karácsonyi rigmusokat éneklő csoport tagjaundef
tíz személyből/ családból álló csoport/munkacsoportundef
csoportképnoun
csoportosulv
csoportosulásnoun
csoportképnoun
csoportosulásnoun
csoportpszichoterápianoun
csoportterápianoun
csoportvezetőnoun
funkciós csoportnoun
csoportnoun
csoportelméletnoun
csoportméretnoun
Report or add missing word to a dictionary...