55 matches in 12 dictionaries. Details
decentadj USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
   1. It is important that a diplomat always has decent behaviour.
     1. Fontos hogy egy diplomata mindig a megfelelő módon viselkedjen.
   1. He is a very decent young boy, always saying 'Please' and 'Thank you'.
     1. Nagyon illedelmes kisfiú, mindig mondja hogy 'Kérem' és 'Köszönöm'.
   2. I know that in my position I can't be received by any decent woman.
     1. Tudom, hogy engem az én helyzetemben egyetlen tisztességes asszony sem fogadhat.
 1. informal
  1. He receives quite decent money for the job.
    1. Egészen tűrhető pénzt kap a munkáért.
  2. Every decent man of our age must be a coward and a slave.
    1. Korunkban minden rendes ember szükségképpen gyáva rabszolga.
decent fellowexp USA: diː'sʌ·nt fe'loʊ· UK: diːsnt feloʊ
Decentralised Implementation System (DIS)exp
decent clothesundef
decentlyundef
decentralundef
decentral automationundef
decentralizationundef
decentralizeundef
decentralized data processingundef
decentralizesundef
decentralizingundef
more decentundef
most decentundef
quite a decent dinnerundef
He's a decent fellow.undef
That was decent of him.undef
Report or add missing word to a dictionary...