180 matches in 5 dictionaries. Details
developv intrans v USA: dɪ·ve'lʌ·p UK: dɪveləp
developedadj USA: dɪ·ve'lʌ·pt UK: dɪveləpt
developernoun USA: dɪ·ve'lʌ·pəː· UK: dɪveləpər
developingadj USA: dɪ·ve'lʌ·pɪ·ŋ UK: dɪveləpɪŋ
developing countrynoun USA: dɪ·ve'lʌ·pɪ·ŋ kʌ'ntriː· UK: dɪveləpɪŋ kʌntriː
developmentnoun USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: dɪveləpmənt
   1. Mr Brown is in charge of product development.
     1. Mr Brown feladata a termékfejlesztés.
  1. math
   1. Each Member State is interested in the development of alternative methods of dispute settlement.
     1. Minden tagállamnak érdeke alternatív módszerek kidolgozása a jogviták rendezésére.
     1. Minden tagállamnak érdeke alternatív módszerek kidolgozása a jogviták rendezésére.
  1. This report shall take account of the development of the Union.
    1. Ez a jelentés beszámol az Unió fejlődéséről.
  1. We remained still, and awaited developments.
    1. Csendben maradtunk, és vártuk a fejleményeket.
 1. photogr
  1. After development take the photos out of the liquid and let them dry.
    1. Az előhívás után vegyük ki a fotókat az oldatból és hagyjuk őket megszáradni.
development aid/assistanceexp
development aid/assistanceexp
developmentaladj USA: dɪ·ve"lʌ·pme'nʌ·l UK: dɪveləpmentl
development fundexp USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt fʌ'nd UK: dɪveləpmənt fʌnd
development fundexp USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt fʌ'nd UK: dɪveləpmənt fʌnd
development of rural areasexp USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt ʌ·v rʊ'rʌ·l e'riː·ʌ·z UK: dɪveləpmənt ɔv rʊərəl eərɪəz
develop seedstalksexp
it developed todayexp USA: ʌ·t dɪ·ve'lʌ·pt tuː·deɪ' UK: ɪt dɪveləpt tədeɪ
business developmentexp USA: bɪ'znʌ·s dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: bɪznəs dɪveləpmənt
moderate developmentexp USA: mɔ'dəː·eɪ"t dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: mɔdəreɪt dɪveləpmənt
ribbon developmentexp USA: rɪ'bʌ·n dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: rɪbən dɪveləpmənt
rural developmentexp USA: rʊ'rʌ·l dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: rʊərəl dɪveləpmənt
sustainable developmentexp USA: sʌ·steɪ'nʌ·bʌ·l dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: səsteɪnəbl dɪveləpmənt
Report or add missing word to a dictionary...