12 matches in 6 dictionaries. Details
dogmatikusadj
  1. pragmatical
   UK: prægmætɪkəl
  1. pragmatic
   USA: præ·gmæ'tɪ·k UK: prægmætɪk
  1. dogmatic
   USA: dɔ·gmæ'tɪ·k UK: dɔgmætɪk
dogmatikus kijelentéseket teszv
  1. dogmatize
   UK: dɔgmətaɪz
dogmatikusnoun
  1. r Dogmatiker
   dɔ'gmaːtikɐ
   1. pluralForm:
   2. Dogmatiker
   1. genitiveForm:
   2. Dogmatikers
dogmatikusadj
  1. dogmatisch
   dɔ'gmaːtɪʃ
dogmatikusnoun
dogmatikusundef
  1. aprioristico
   apriorístico
dogmatikusanundef
dogmatikus ideológiát valló társulásundef
  1. iron giesia
  1. iron old clesia
  1. iron chiesa
a Szentírás szó szerinti értelmezéséhez ragaszkodó dogmatikusnoun
dogmatikus emberundef
dogmatikusnoun
Report or add missing word to a dictionary...