209 matches in 16 dictionaries. Details
dragónernoun
  1. fixed belt at the back
   USA: fɪ'kst be'lt æ't ðiː· bæ'k UK: fɪkst belt ət ðiː bæk
dragonyosnoun
 1. mil
  1. dragoon
   UK: drəguːn
nehéz dragonyosoknoun
  1. heavies
   USA: he'viː·z
drágaadj
  1. sumptuous
   USA: sʌ'mptʃuː·ʌ·s UK: sʌmptʃʊəs
  1. figurative precious
   USA: pre'ʃʌ·s UK: preʃəs
  1. Az élet drága holmi, nem bízhatom a véletlenre.
    1. Life is too precious to be trusted to uncertainties.
  2. Ez a hajó értékes rakományt vitt.
    1. This ship contained precious cargo.
  1. expensive
   USA: ɪ·kspe'nsɪ·v UK: ɪkspensɪv
  1. dear
   USA: dɪ'r UK: dɪər
  1. costly
   USA: kɔ'stliː· UK: kɔstliː
drága kincsemexp
  1. my one ewe lamb
   USA: maɪ' hwʌ'n yuː' læ'm UK: maɪ wʌn juː læm
drágakövekexp
  1. precious stones
   USA: pre'ʃʌ·s stoʊ'nz UK: preʃəs stoʊnz
drágakövesadj
  1. gemmed
   UK: ʤemd
drágakőnoun
  1. precious stone
   USA: pre'ʃʌ·s stoʊ'n UK: preʃəs stoʊn
  1. gemstone
   USA: ʤe'mstoʊ"n UK: ʤemstoʊn
  1. figurative gem
   USA: ʤe'm UK: ʤem
drágakő befoglalásanoun
  1. chasing
   USA: tʃeɪ'sɪ·ŋ UK: tʃeɪsɪŋ
drágakőutánzatnoun
  1. paste
   USA: peɪ'st UK: peɪst
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
drágakővésésnoun
  1. glyptics
   UK: glɪptɪks
drágámnoun
  1. my dear
   USA: maɪ' dɪ'r UK: maɪ dɪər
  1. dearie
   UK: dɪəriː
  1. old cony
   UK: koʊniː
drágám!exp
  1. my darling!
   USA: maɪ' dɔ'rlɪ·ŋ UK: maɪ dɑlɪŋ
  1. darling!
   USA: dɔ'rlɪ·ŋ UK: dɑlɪŋ
Drága (megszólítás levélben)noun
  1. Dearest
   USA: dɪ'rʌ·st UK: dɪərɪst
drágám! kedvesem!exp
  1. my darling!
   USA: maɪ' dɔ'rlɪ·ŋ UK: maɪ dɑlɪŋ
drágám (megszólitás)noun
  1. darling
   USA: dɔ'rlɪ·ŋ UK: dɑlɪŋ
drágánadv
  1. dearly
   USA: dɪ'rliː· UK: dɪəliː
  1. dear
   USA: dɪ'r UK: dɪər
drágán kel elexp
  1. fetch a high figure
   USA: fe'tʃ eɪ' haɪ' fɪ'gyəː· UK: fetʃ eɪ haɪ fɪgər
drágaságnoun
  1. dearness
   UK: dɪənəs
drágaságomexp
  1. my pretty
   USA: maɪ' prɪ'tiː· UK: maɪ prɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...