COVID-19 Fight
egymásra rakv
  1. superpose
   UK: sjuːpəpoʊz
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
egymásra rak ládákat (kazalba rak) (növ)v
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
egymásra rakásnoun
  1. superposition
   UK: sjuːpəpəzɪʃən
  1. superimposition
   UK: suːpərɪmpəzɪʃn
  1. piling
   USA: paɪ'lɪ·ŋ UK: paɪlɪŋ
keresztben egymásra rakv
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztben egymásra rakottadj
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
Report or add missing word to a dictionary...