COVID-19 Fight
78 matches in 8 dictionaries. Details
elállv
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. recede
   USA: rʌ·siː'd UK: rɪsiːd
  1. leave off
   USA: liː'v ɔː'f UK: liːv ɔf
  1. desist
   USA: dʌ·zɪ'st UK: dɪzɪst
  1. cry off
   USA: kraɪ' ɔː'f UK: kraɪ ɔf
eláll a lélegzetev
  1. gasp for breath
   USA: gæ'sp frəː· bre'θ UK: gɑsp fəː breθ
elállatiasítv
  1. brutalize
   USA: bruː'tʌ·laɪ"z UK: bruːtəlaɪz
elállatiasodikexp
  1. make a beast of oneself
   USA: meɪ'k eɪ' biː'st ʌ·v wʌ"nse'lf UK: meɪk eɪ biːst ɔv wʌnself
eláll (étel)v
  1. keep good
   USA: kiː'p gʌ·d UK: kiːp gʊd
elállíja a lélegzetét, meglepiexp
  1. take breath away
   USA: teɪ'k bre'θ ʌ·weɪ' UK: teɪk breθ əweɪ
elállítv
  1. stem
   USA: ste'm UK: stem
elállításnoun
  1. stoppage
   USA: stɔ'pɪ·ʤ UK: stɔpɪʤ
elállít (kefét motorban)v
  1. stagger
   USA: stæ'gəː· UK: stægər
elállít (vérzést)v
  1. staunch
   USA: stɔː'ntʃ UK: stɔːntʃ
  1. stanch
   USA: stæ'ntʃ UK: stɑntʃ
elállja vki útjátv
elálló csúcsnoun
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
elálló végnoun
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
elállt a lélegzeteexp
  1. be winded
   USA: biː· waɪ'ndʌ·d UK: biː wɪndɪd
elállt a szava a meglepetéstőlexp
  1. he was struck dumb
   USA: hiː' wʌ·z strʌ'k dʌ'm UK: hiː wɔz strʌk dʌm
elállt az esőexp
  1. the rain is giving over
   USA: ðiː· reɪ'n ʌ·z gɪ'vɪ·ŋ oʊ'vəː· UK: ðiː reɪn ɪz gɪvɪŋ oʊvər
eláll vmitőlv
  1. recede
   USA: rʌ·siː'd UK: rɪsiːd
  1. cry off
   USA: kraɪ' ɔː'f UK: kraɪ ɔf
lélegzetét elállítja/meghökkentiexp
  1. take away breath
   USA: teɪ'k ʌ·weɪ' bre'θ UK: teɪk əweɪ breθ
vérzést elállítóadj
  1. styptic
   UK: stɪptɪk
teljesen eláll (szél)v
  1. fall dead
   USA: fɔ'l de'd UK: fɔːl ded
Report or add missing word to a dictionary...