COVID-19 Fight
előbb-utóbbexp
  1. sooner or later
   USA: suː'nəː· əː· leɪ'təː· UK: suːnər ɔːr leɪtər
  1. first or last
   USA: fəː'st əː· læ's UK: fəːst ɔːr læst
az igazság előbb-utóbb kiderül!exp
  1. murder will out!
   USA: məː'dəː· wʌ·l aʊ't UK: məːdər wɪl aʊt
Report or add missing word to a dictionary...