COVID-19 Fight
184
matches in the
előreadv
  1. upfront
   USA: ʌ'pfrʌ"nt
  1. up front
   USA: ʌ'p frʌ'nt UK: ʌp frʌnt
  1. onwards
   USA: ɔ'nwəː·dz UK: ɔnwədz
  1. in front
   USA: ɪ'n frʌ'nt UK: ɪn frʌnt
  1. in advance
   USA: ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: ɪn ədvɑns
  1. front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
  1. forwards
   USA: fɔː'rwəː·dz UK: fɔːwədz
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
  1. Az a te nagy hibád az életben, hogy sohasem tekintesz eléggé előre.
    1. Your mistake in life is, that you do not look forward far enough.
  1. forth
   USA: fɔː'rθ UK: fɔːθ
  1. fore
   USA: fɔː'r UK: fɔːr
  1. beforehand
   USA: bʌ·fɔː'rhæ"nd UK: bɪfɔːhænd
  1. before
   USA: biː"fɔː'r UK: bɪfɔːr
  1. along
   USA: ʌ·lɔː'ŋ UK: əlɔŋ
  1. ahead
   USA: ʌ·he'd UK: əhed
  1. old afore
   UK: əfɔːr
  1. figurative advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
  1. A csapatok előrenyomultak az ellenség felé.
    1. The troops advanced towards the enemy.
  1. figurative advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
  1. advance / in -
   USA: ʌ·dvæ'ns ɪ'n UK: ədvɑns ɪn
előre beállítv
  1. preset
   USA: priː·se't UK: priːset
előre biztosítv
  1. secure
   USA: sɪ·kyʊ'r UK: sɪkjʊər
előre definiáltadj
  1. predefined
   UK: priːdɪfaɪnd
előre eldöntött ügyexp
  1. foregone conclusion
   USA: fɔː'rgɔː"n kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: fɔːgɔn kənkluːʒn
előre eldöntött/elkészített/kiagyaltexp
  1. cut and dried
   USA: kʌ't ʌ·nd draɪ'd UK: kʌt ənd draɪd
előre elhatározv
 1. philos relig
  1. predetermine
   USA: priː"diː·təː'mʌ·n UK: priːdɪtəːmɪn
előre elképzelv
  1. prefigure
   UK: priːfɪgər
előre elkészítettadj
  1. informal put-up
előre elkészített beszédexp
  1. set speech
   USA: se't spiː'tʃ UK: set spiːtʃ
előre elkölti a jövedelmétexp
  1. anticipate one's income
   USA: æ·ntɪ'sʌ·peɪ"t wʌ'nz ɪ'nkʌ"m UK: æntɪsɪpeɪt wʌnz ɪŋkʌm
előre elrendelv
  1. foreordain
   UK: fɔːrɔːdeɪn
előre elrendeltadj
  1. pre-ordained
   USA: priː"ɔː·rdeɪ'nd UK: priːɔːdeɪnd
  1. foreordained
   UK: fɔːrɔːdeɪnd
előre elrendezv
  1. pre-arrange
   USA: priː"əː·eɪ'nʤ UK: priːəreɪnʤ
előre elrendezettv
  1. pre-arranged
   USA: priː"əː·eɪ'nʤd UK: priːəreɪnʤd
előre elítélv
  1. foredoom
   UK: fɔːduːm
előre, előzetesenexp
  1. in advance
   USA: ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: ɪn ədvɑns
előre figyelmeztetexp
  1. put wise to
   USA: pʊ't waɪ'z tʌ· UK: pʊt waɪz tuː
előre gyártv
  1. prefabricate
   USA: priː·fæ'brɪ·keɪ"t UK: priːfæbrɪkeɪt
előre gyártottadj
  1. prefabricated
   USA: priː·fæ'brɪ·keɪ"tʌ·d UK: priːfæbrɪkeɪtɪd
Report or add missing word to a dictionary...