COVID-19 Fight
7 matches in 3 dictionaries. Details
ismételt elbírálásnoun
    1. reconsideration
      USA: riː·kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: riːkənsɪdəreɪʃən
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)exp
    1. contracting officer
      USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
elbírálásundef
különleges elbírálásundef
különleges elbírálásban részesülőundef
döntés / elbírálás előtt megvizsgálandóadj
Report or add missing word to a dictionary...