COVID-19 Fight
70 matches in 9 dictionaries. Details
elbeszélv
  1. unfold
   USA: ʌ·nfoʊ'ld UK: ʌnfoʊld
  1. relate
   USA: riː·leɪ't UK: rɪleɪt
  1. recount
   USA: riː"kaʊ'nt UK: riːkaʊnt
  1. narrate
   USA: ne'reɪ"t UK: nəreɪt
elbeszélésnoun
  1. telling
   USA: te'lɪ·ŋ UK: telɪŋ
  1. tale
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
  1. short story
   USA: ʃɔː'rt stɔː'riː· UK: ʃɔːt stɔːriː
  1. relation
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·n UK: rɪleɪʃn
  1. recital
   USA: rʌ·saɪ'tʌ·l UK: rɪsaɪtl
  1. narrative
   USA: ne'rʌ·tɪ·v UK: nærətɪv
  1. narration
   USA: ne·reɪ'ʃʌ·n UK: nəreɪʃn
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A beszámolók másolatait kérelemre rendelkezésre kell bocsátani.
    1. Copies of the accounts must be obtainable upon request.
elbeszéléseknoun
  1. narratives
   USA: ne'rʌ·tɪ·vz UK: nærətɪvz
elbeszélgetv
  1. have a chat
   USA: hæ'v eɪ' tʃæ't UK: hæv eɪ tʃæt
  1. chat
   USA: tʃæ't UK: tʃæt
elbeszélőnoun
  1. teller
   USA: te'ləː· UK: telər
  1. storyteller
   USA: stɔː'riː·te"ləː· UK: stɔːrɪtelər
  1. relator
   UK: rɪleɪtər
  1. narrator
   USA: ne'reɪ·təː· UK: nəreɪtər
  1. narrative
   USA: ne'rʌ·tɪ·v UK: nærətɪv
(el)beszélőnoun
  1. narrator
   USA: ne'reɪ·təː· UK: nəreɪtər
viszonyul; elbeszél, elmesélv
  1. relate
   USA: riː·leɪ't UK: rɪleɪt
elbeszélv
  1. old sagen
   'zaːgən
  1. darstellen
   'daːɐʃtɛlən
elbeszélésnoun
  1. e Historie
   hɪs'toːriə
   1. pluralForm:
   2. Historien
   1. genitiveForm:
   2. Historie
  1. e Geschichte
   gə'ʃɪçtə
   1. pluralForm:
   2. Geschichten
   1. genitiveForm:
   2. Geschichte
 1. lit
  1. e Erzählung
   1. pluralForm:
   2. Erzählungen
   1. genitiveForm:
   2. Erzählung
  1. e Darstellung
   'daːɐʃtɛlʊŋ
elbeszélgetv
  1. plaudern
   'plaʊdɐn
elbeszélőnoun
  1. r Erzähler
   1. pluralForm:
   2. Erzähler
   1. genitiveForm:
   2. Erzählers
elbeszélésnoun
elbeszélgetv
elbeszélőadj
elbeszélésundef
elbeszélgetv
 1. vmennyi időt
  1. przegadać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przegadam
   1. thirdPersonSingular:
   2. przegada
  1. pogadać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. pogadam
   1. thirdPersonSingular:
   2. pogada
  2. porozmawiać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. porozmawiam
   1. thirdPersonSingular:
   2. porozmawia
elbeszélnoun
  1. old dicere
   m dícere
elbeszélv
Report or add missing word to a dictionary...