20 matches in 6 dictionaries. Details
eleget teszv
  1. gratify
   USA: græ'tʌ·faɪ" UK: grætɪfaɪ
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. go through
   USA: goʊ' θruː' UK: goʊ θruː
  1. fulfil
   UK: fʊlfɪl
  1. content
   USA: kʌ·nte'nt UK: kɔntent
  1. comply
   USA: kʌ·mplaɪ' UK: kəmplaɪ
  1. comply
   USA: kʌ·mplaɪ' UK: kəmplaɪ
  1. acquit
   USA: ʌ·kwɪ't UK: əkwɪt
eleget tesz a kötelezettségeinekv
  1. meet one's engagements
   USA: miː't wʌ'nz e·ngeɪ'ʤmʌ·nts UK: miːt wʌnz ɪngeɪʤmənts
eleget tesz fizetési kötelezettségeinekv
  1. meet debt obligations
   USA: miː't de't ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·nz UK: miːt det ɔblɪgeɪʃnz
eleget tesz vminekv
kielégit; eleget teszv
  1. satisfy
   USA: sæ'tʌ·sfaɪ" UK: sætɪsfaɪ
minden kívánságomnak eleget teszexp
  1. fill every requirement
   USA: fɪ'l e'vriː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nt UK: fɪl evriː rɪkwaɪəmənt
kötelezettségének nem tesz elegetv
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
nem tesz elegetv
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
eleget tesz vminekv
minden kívánságnak eleget teszexp
eleget teszv
eleget tesz vminekexp
eleget teszundef
 1. kötelezettségnek
  1. old supplire
   aminek: a
  1. soddísfi v. soddisfai
   aminek: tárgyeset
  1. soddísfano v. soddisfanno)
   aminek: tárgyeset
  1. soddisfate
   aminek: tárgyeset
  1. soddisfare
   aminek: tárgyeset soddísfo v. soddisfaccio (
  1. orrare
   aminek: tárgyeset
  1. old onrare
   aminek: tárgyeset
  1. onorare
   aminek: tárgyeset
 2. kérésnek, tárgyeset
  1. esaudire
   aminek: tárgyeset
  1. old complire
   aminek: tárgyeset
  1. compire
   aminek: tárgyeset
  1. compiere
   aminek: tárgyeset cómpiere
 3. kérésnek, tárgyeset
  1. appagare
   aminek: tárgyeset
  1. adempire
   aminek: a
  1. adempiere
   aminek: a adémpiere
eleget tesz vki kívánságánakundef
eleget tesz vki szeszélyének / hóbortjánakundef
nem tesz elegetundef
  1. sfuggire
   aminek: a
  1. mancare
   aminek: a
örömmel tesz eleget vminekundef
eleget teszundef
  1. teljesíti a kérelmet, eleget tesz a kérésnek
    1. -ява молбата
  1. eleget tesz a kérésnek
    1. -ява молбата
Report or add missing word to a dictionary...