COVID-19 Fight
18 matches in 7 dictionaries. Details
elillanv
  1. volatilize
   UK: vɔlætɪlaɪz
  1. vamoose
   UK: væmuːs
  1. slip by
   USA: slɪ'p baɪ' UK: slɪp baɪ
  1. slip away
   USA: slɪ'p ʌ·weɪ' UK: slɪp əweɪ
  1. slide by
   USA: slaɪ'd baɪ' UK: slaɪd baɪ
  1. slide away
   USA: slaɪ'd ʌ·weɪ' UK: slaɪd əweɪ
  1. scour off
   USA: skaʊ'r ɔː'f UK: skaʊər ɔf
  1. scamper away
   USA: skæ'mpəː· ʌ·weɪ' UK: skæmpər əweɪ
  1. informal US ooze
   USA: uː'z UK: uːz
  1. make oneself scarce
   USA: meɪ'k wʌ"nse'lf ske'rs UK: meɪk wʌnself skeəs
  1. make off
   USA: meɪ'k ɔː'f UK: meɪk ɔf
  1. Scot jink
   UK: ʤɪŋk
  1. evaporate
   USA: ɪ·væ'pəː·eɪ"t UK: ɪvæpəreɪt
  1. escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
  1. informal abscond
   UK: əbskɔnd
elillanásnoun
  1. volatilization
   UK: vɔlætɪlaɪzeɪʃn
elpárolog, eltűnik, elillanv
  1. evaporate
   USA: ɪ·væ'pəː·eɪ"t UK: ɪvæpəreɪt
elillanv
elillanv
elillan (átv. is)v
elillanv
  1. trisser
   argot
  1. argot tracer
  1. figurative informal évaporer
  1. figurative éclipser
  1. informal envoler
elillanásnoun
elillanundef
  1. figurative gen volatilizzarsi
  1. svignarsela
   svignársela
  1. squagliarsela
   squagliársela
  1. scapolarsela
   scapolársela
 1. párolgó anyag
  1. figurative disfarsi
elillanv
  1. slang sbolognarsela
   sbolognársela
elillanásundef
  1. literary vanescenza
 1. párolgó anyagé
 2. párolgó anyagé
elillanóundef
elillantundef
 1. párolgó anyag
hamar elillanó aromájú borundef
elillanásundef
elillanv
elillanv
Report or add missing word to a dictionary...