50 matches in 8 dictionaries. Details
elnyerv
  1. take out
   USA: teɪ'k aʊ't UK: teɪk aʊt
  1. procure
   USA: proʊ·kyʊ'r UK: prəkjʊər
  1. obtain
   USA: ʌ·bteɪ'n UK: əbteɪn
  1. Így aztán Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet.
    1. And so patiently enduring Abraham obtained the promise.
  1. carry off
   USA: kæ'riː· ɔː'f UK: kæriː ɔf
  1. attain
   USA: ʌ·teɪ'n UK: əteɪn
elnyerhetetlenadj
  1. unobtainable
   USA: ʌ"nʌ·bteɪ'nʌ·bʌ·l UK: ʌnəbteɪnəbl
elnyeri jutalmátexp
  1. reap one's reward
   USA: riː'p wʌ'nz riː·wɔː'rd UK: riːp wʌnz rɪwɔːd
elnyeri vkinek a kezétv
elnyeri vkinek a tetszésétv
  1. appeal to sy
   USA: ʌ·piː'l tʌ· saɪ'
elnyer (szavazatot)v
  1. poll
   USA: poʊ'l UK: poʊl
elnyertv
  1. obtained
   USA: ʌ·bteɪ'nd UK: əbteɪnd
mindent elnyerexp
  1. make a clean sweep
   USA: meɪ'k eɪ' kliː'n swiː'p UK: meɪk eɪ kliːn swiːp
igyekszik elnyerni vmitv
  1. try for
   USA: traɪ' frəː· UK: traɪ fəː
  1. try after
   USA: traɪ' æ'ftəː· UK: traɪ ɑftər
elővételi jog elnyeréséért elfoglalv
  1. pre-empt
   USA: priː'e"mpt
baccalaureátusi fokozatot elnyert személynoun
  1. bachelor
   USA: bæ'tʃləː· UK: bætʃələr
elnyerv
  1. gewinnen
   gə'vɪnən
  1. erlangen
   ɛɐ'laŋən
  1. figurative davontragen
díjat elnyerv
elnyerv
 1. kedvező ítéletet, döntést hatóságtól
elnyerésnoun
funkciót elnyerv
  1. objąć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. obejmę
   1. thirdPersonSingular:
   2. obejmiefunkcję
államforma, ahol a hatalmat választással lehet elnyerniundef
 1. köztársaság, ill. olyan királyság, ahol a királyt választják
Report or add missing word to a dictionary...