COVID-19 Fight
30 matches in 8 dictionaries. Details
elosztásnoun
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
  1. dispensing
   USA: dɪ"spe'nsɪ·ŋ UK: dɪspensɪŋ
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
 1. games
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
 2. print
  1. break-up
   USA: breɪ'kʌ"p UK: breɪkʌp
egyenletes elosztásnoun
helytelen elosztásnoun
juttatás, elosztás, itt (PHARE)noun
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)noun
elosztásnoun
  1. e Verteilung
   fɛɐ'taɪlʊŋ
elosztásnoun
 1. időszakokra
elosztásnoun
 1. játékosoké sports
elosztási jegyzék / listaundef
egyenetlen elosztásundef
egyenletes elosztásundef
mandátumok elosztásaundef
búza elosztása a gazda és a földműves közöttundef
  1. Tuscan partitura
kettőshang elosztása két szótagbanoun
  1. dieresi
   f diéresi
elosztásundef
  1. a nemzeti jövedelem elsődleges felosztása
    1. първично ~ на националния доход
 1. math
elosztásnoun
elosztásnoun
elosztásnoun
Report or add missing word to a dictionary...