COVID-19 Fight
63 matches in 8 dictionaries. Details
elszámolv
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
  1. quit scores
   USA: kwɪ't skɔː'rz UK: kwɪt skɔːz
elszámolásnoun
 1. fin
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. Kifizette az adósságát a helyi kisboltban.
    1. He settled his score at the local shop.
 2. fin econ
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. payoff
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. pay-off
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
elszámolási árfolyamexp
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási kötelezettségnoun
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
elszámolási kulcsexp
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási pénznemexp
  1. money of account
   USA: mʌ'niː· ʌ·v ʌ·kaʊ'nt UK: mʌniː ɔv əkaʊnt
elszámolnivalója van vkivelexp
  1. have a bone to pick with sy
   USA: hæ'v eɪ' boʊ'n tʌ· pɪ'k wʌ·ð saɪ'
elszámoltadj
  1. charged
   USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
elszámol vkivelv
  1. square up with sy
   USA: skwe'r ʌ'p wʌ·ð saɪ'
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
  1. quit scores with sy
   USA: kwɪ't skɔː'rz wʌ·ð saɪ'
  1. get square with sy
   USA: gɪ't skwe'r wʌ·ð saɪ'
elszámol vmivelv
önálló elszámolásexp
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
éves elszámolás (PHARE)exp
  1. annual accounts
   USA: æ'nyuː·ʌ·l ʌ·kaʊ'nts UK: ænjʊəl əkaʊnts
bankok elszámoló egyesületenoun
 1. fin
  1. clearing-house
   USA: klɪ'rɪ·ŋhaʊ"s UK: klɪərɪŋhaʊz
pénzügyi elszámoló szervezetekhez való hozzáférésexp
  1. financial network gateway
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l ne'twəː"k geɪ'tweɪ" UK: faɪnænʃl netwəːk geɪtweɪ
önálló gazdasági elszámolásexp
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
tételes (pl. elszámolás) (PHARE)v
European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro). (EU)exp
elszámolv
elszámolásnoun
  1. s Konto
   'kɔntoː
   1. pluralForm:
   2. Kontoti
   3. Kontoten
   4. Kontos
   1. genitiveForm:
   2. Kontos
elszámolja magátv
Report or add missing word to a dictionary...