COVID-19 Fight
15 matches in 7 dictionaries. Details
emelvénynoun
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Amikor lelép az emelvényről, rendőrök veszik körül.
    1. There are police around him as he leaves the stage.
  1. old scaffold
   USA: skæ'fʌ·ld UK: skæfoʊld
  1. pulpit
   USA: pʊ'lpɪ"t UK: pʊlpɪt
  1. podium
   USA: poʊ'diː·ʌ·m UK: poʊdɪəm
  1. figurative platform
   USA: plæ'tfɔː"rm UK: plætfɔːm
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. dais
   USA: deɪ'z UK: deɪɪs
baldachinos emelvénynoun
  1. dais
   USA: deɪ'z UK: deɪɪs
szónoki emelvénynoun
  1. tribune
   USA: trɪ'byuː·n UK: trɪbjuːn
  1. rostrum, rostra
   UK: rɔstrəm rɔstrə
versenybírói emelvénynoun
emelvénynoun
  1. e Rampe
   'rampə
   1. pluralForm:
   2. Rampen
   1. genitiveForm:
   2. Rampe
  1. s Pult
   'pʊlt
   1. pluralForm:
   2. Pulte
   1. genitiveForm:
   2. Pultes
   3. Pults
  1. s Podium
   'poːdiʊm
   1. pluralForm:
   2. Podiumen
   3. Podiumi
   1. genitiveForm:
   2. Podiums
 1. techn
  1. e Bühne
   1. pluralForm:
   2. Bühnen
   1. genitiveForm:
   2. Bühne
emelvénynoun
emelvényundef
emelvénynoun
emelvény a szentségház felettundef
 1. relig
bírói emelvényundef
 1. sportversenyen
  1. pulpito
   púlpito
szónoki emelvényundef
 1. a római Fórumon
  1. pulpito
   púlpito
  1. old aringhiera
   elav.
emelvényundef
szónoki emelvényundef
emelvénynoun
Report or add missing word to a dictionary...