40 matches in 8 dictionaries. Details
esetlegadv
  1. possibly
   USA: pɔ'sʌ·bliː· UK: pɔsəbliː
  1. perhaps
   USA: pəː·hæ'ps UK: pəhæps
  1. old perchance
   UK: pətʃɑns
  1. peradventure
   UK: pəːrədventʃər
  1. mayhap
   UK: meɪhæp
  1. maybe
   USA: meɪ'biː· UK: meɪbiː
  1. incidentally
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntliː· UK: ɪnsɪdentəliː
  1. old haply
   UK: hæpliː
  1. by chance
   USA: baɪ' tʃæ'ns UK: baɪ tʃɑns
  1. by accident
   USA: baɪ' æ'ksʌ·dʌ·nt UK: baɪ æksɪdənt
esetlegesadj
  1. informal promiscuous
   USA: proʊ'mʌ·skwʌ·s UK: prəmɪskjʊəs
  1. occurrent
   UK: əkʌrənt
  1. incidental
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l UK: ɪnsɪdentl
  1. haphazard
   USA: hæ·phæ'zəː·d UK: hæphæzəd
  1. fortuitous
   USA: fɔː·rtuː'ʌ·tʌ·s UK: fɔːtjuːɪtəs
 1. philos
  1. contingent
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nt UK: kəntɪnʤənt
  1. accidental
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l UK: æksɪdentl
esetleges jelöltnoun
  1. US prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
esetlegességnoun
  1. eventuality
   USA: iː·ve"ntʃuː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪventʃʊælɪtiː
esetleg, talánadv
  1. possibly
   USA: pɔ'sʌ·bliː· UK: pɔsəbliː
esetleg változóexp
  1. subject to alteration
   USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbʤekt tuː ɔːltəreɪʃn
ha esetlegexp
  1. case / in -
   USA: keɪ's ɪ'n UK: keɪs ɪn
ha esetleg bemészexp
  1. if you happen to go in
   USA: ʌ·f yuː' hæ'pʌ·n tʌ· goʊ' ɪ'n UK: ɪf juː hæpən tuː goʊ ɪn
szerintem nem jó, hogy bárki bármilyen marhaságot beírhat ellenőrizetlenül. (Beirhat, de aztan a kormukre nezunk, esetleg ra is ejtunk egy T72-es tankot, pedig az nehez. A szerk.)noun
  1. gizmo
   USA: gɪ'zmoʊ"
esetlegesadj
  1. scientific zufällig
  1. etwaig
   ɛt'vaːɪç
esetlegadv
esetlegességnoun
esetlegundef
Esetleg ...?undef
esetlegesundef
esetlegesenundef
esetlegességnoun
esetleg bekövetkezőundef
  1. possibile
   possíbile
  1. fortuito
   fortúito, ritk.: fortuíto
Report or add missing word to a dictionary...