COVID-19 Fight
46 matches in 4 dictionaries. Details
exceptv trans v USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
exceptprep USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
  1. The museum is open daily except Mondays.
    1. A múzeum hétfő kivételével minden nap nyitva tart.
  1. Everyone has arrived except for Lily.
    1. Mindenki megérkezett már Lilin kívül.
  2. It was still and quiet everywhere in the house, except in the kitchen.
    1. A konyhán kívül az egész házban csend és nyugalom honolt.
exceptconj USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
 1. old literary
  1. I assure you, I never spoke to him before: except once.'
    1. Biztosíthatom magukat, hogy előzőleg sohasem beszéltem vele; kivéve egyetlen alkalmat.
except forexp USA: ɪ·kse'pt frəː· UK: ɪksept fəː
except for accessexp USA: ɪ·kse'pt frəː· æ'kse"s UK: ɪksept fəː ækses
except himexp USA: ɪ·kse'pt ɪ"m UK: ɪksept hɪm
exceptingconj USA: e"kse'ptɪ·ŋ UK: ɪkseptɪŋ
excepting himexp USA: e"kse'ptɪ·ŋ ɪ"m UK: ɪkseptɪŋ hɪm
exceptionnoun USA: ɪ·kse'pʃʌ·n UK: ɪksepʃn
  1. The territory of the Kingdom of Denmark with the exception of the Faroe Islands and Greenland.
    1. A Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével.
  1. The exception proves the rule.
    1. A kivétel erősíti a szabályt.
 1. law
 2. techn
exceptionableadj UK: ɪksepʃnəbl
exceptionaladj USA: ɪ·kse'pʃʌ·nʌ·l UK: ɪksepʃənl
exceptional caseexp USA: ɪ·kse'pʃʌ·nʌ·l keɪ's UK: ɪksepʃənl keɪs
exceptionallyadv USA: ɪ·kse'pʃnʌ·liː· UK: ɪksepʃənəliː
except whenexp USA: ɪ·kse'pt hwɪ'n UK: ɪksept wen
adressing exceptionexp UK: ədrɪsɪŋ ɪksepʃn
the exception proves the ruleexp USA: ðiː· ɪ·kse'pʃʌ·n pruː'vz ðiː· ruː'l UK: ðiː ɪksepʃn pruːvz ðiː ruːl
an exception to a ruleexp USA: ʌ·n ɪ·kse'pʃʌ·n tʌ· eɪ' ruː'l UK: ən ɪksepʃn tuː eɪ ruːl
present company exceptedexp USA: pəː·ze'nt kʌ'mpʌ·niː· ɪ·kse'ptʌ·d UK: prɪzent kʌmpəniː ɪkseptɪd
tariff of exceptionexp USA: te'rʌ·f ʌ·v ɪ·kse'pʃʌ·n UK: tærɪf ɔv ɪksepʃn
Report or add missing word to a dictionary...