COVID-19 Fight
43 matches in 7 dictionaries. Details
fényezv
  1. varnish
   USA: vɔ'rnɪ·ʃ UK: vɑnɪʃ
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. lustre
   USA: lʌ'stəː· UK: lʌstər
  1. japan
   USA: ʤʌ·pæ'n UK: ʤəpæn
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
  1. enamel
   USA: ʌ·næ'mʌ·l UK: ɪnæml
fényezésnoun
  1. varnishing
   UK: vɑnɪʃɪŋ
  1. figurative varnish
   USA: vɔ'rnɪ·ʃ UK: vɑnɪʃ
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
 1. car
  1. japanning
   UK: ʤəpænɪŋ
  1. enamelling
   UK: ɪnæmlɪŋ
  1. burnishing
   UK: bəːnɪʃɪŋ
fényezetnoun
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
fényezetlenadj
  1. unvarnished
   USA: ʌ·nvɔ'rnɪ·ʃt UK: ʌnvɑnɪʃt
  1. unpolished
   UK: ʌnpɔlɪʃt
  1. unglazed
   UK: ʌngleɪzd
fényezettadj
  1. varnished
   USA: vɔ'rnɪ·ʃt UK: vɑnɪʃt
  1. polished
   USA: pɔ'lɪ·ʃt UK: pɔlɪʃt
  1. japanned
   UK: ʤəpænd
  1. enamelled
   UK: ɪnæmld
fényezett rizsexp
  1. polished rice
   USA: pɔ'lɪ·ʃt raɪ's UK: pɔlɪʃt raɪs
fényezőnoun
  1. polisher
   UK: pɔlɪʃər
  1. japanner
   UK: ʤəpænə
  1. glazer
   USA: gleɪ'zəː· UK: gleɪzə
fényezőanyagv
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
máz; fényezésnoun
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
fényezv
  1. polieren
   po'liːrən
  1. lackieren
   la'kiːrən
fényezésnoun
  1. e Politur
   poli'tuːɐ
   1. pluralForm:
   2. Polituren
   1. genitiveForm:
   2. Politur
  1. r Glanz
   'glants
   1. pluralForm:
   2. Glanze
   1. genitiveForm:
   2. Glanzes
fényezv
 1. szövetet
fényezv
 1. pl autó karosszériáját
fényezv
fényezésnoun
 1. bútoron
fényezésnoun
fényezundef
 1. rizst
 2. papírt
  1. figurative gen lucidare
  1. literary forbire
 3. fémet
 4. rizst, árpát, kölest stb.
fényezv
fényezettundef
Report or add missing word to a dictionary...