COVID-19 Fight
483 matches in 14 dictionaries. Details
fallnoun USA: fɔ'l UK: fɔːl
   1. His fall was due to the saddle slipping.
     1. Esésének oka a nyereg félrecsúszása volt.
   1. I have always considered this as the first fall I had in life.
     1. Ezt a kis esetet azóta is életem első bukásának tekintem.
 1. US
  1. Next fall he'll be starting school.
    1. Jövő ősszel kezdi az iskolát.
  1. sports
  2. sports
 2. agr
  1. After the Fall, God expelled Adam and Eve out of the Garden of Eden.
    1. A bűnbeesés után Ádámot és Évát Isten kiűzte az Édenkertből.
fallv intrans v USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. And if the blind lead the blind, both fall into the pit.
    1. De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.
  1. As the tree falls, it will lie.
    1. Ahogy esik, úgy puffan.
fallaciousadj USA: fʌ·leɪ'ʃʌ·s UK: fəleɪʃəs
fall a cryingexp USA: fɔ'l eɪ' kraɪ'ɪ·ŋ UK: fɔːl eɪ kraɪɪŋ
fallacynoun USA: fæ'lʌ·siː· UK: fæləsiː
fall afoul of syv USA: fɔ'l ʌ·faʊ'l ʌ·v saɪ'
fall amongv intrans v USA: fɔ'l ʌ·mʌ'ŋ UK: fɔːl əmʌŋ
fall asleepv USA: fɔ'l ʌ·sliː'p UK: fɔːl əsliːp
fall asternexp UK: fɔːl əstəːn
fall a victimexp USA: fɔ'l eɪ' vɪ'ktʌ·m UK: fɔːl eɪ vɪktɪm
fall a victim to sgv
fall awayv intrans v USA: fɔ'l ʌ·weɪ' UK: fɔːl əweɪ
fallbacknoun USA: fɔː'lbæ"k UK: fɔːlbæk
fall back on sthexp
fall back uponv USA: fɔ'l bæ'k ʌ·pɔ'n UK: fɔːl bæk əpɔn
fall behindv intrans v USA: fɔ'l bʌ·haɪ'nd UK: fɔːl bɪhaɪnd
fall between two stoolsexp USA: fɔ'l biː·twiː'n tuː' stuː'lz UK: fɔːl bɪtwiːn tuː stuːlz
fall deadv USA: fɔ'l de'd UK: fɔːl ded
fall downexp USA: fɔ'l daʊ'n UK: fɔːl daʊn
Report or add missing word to a dictionary...