49 matches in 9 dictionaries. Details
fegyelmezv
  1. discipline
   USA: dɪ'sʌ·plʌ·n UK: dɪsɪplɪn
  1. chasten
   USA: tʃeɪ'sʌ·n UK: tʃeɪsn
fegyelmezésnoun
  1. discipline
   USA: dɪ'sʌ·plʌ·n UK: dɪsɪplɪn
  1. Sok tanár szembesül fegyelmezési problémákkal az iskolában.
    1. Many teachers face discipline problems at school.
fegyelmezetlenadj
  1. undisciplined
   USA: ʌ·ndɪ'sʌ·plɪ"nd UK: ʌndɪsɪplɪnd
  1. obstreperous
   UK: əbstrepərəs
  1. lax
   USA: læ'ks UK: læks
  1. irrepressible
   USA: ɪ·rʌ·pre'sʌ·bʌ·l UK: ɪrɪpresəbl
  1. inordinate
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·t UK: ɪnɔːdɪnət
fegyelmezetlenségnoun
  1. indiscipline
   UK: ɪndɪsɪplɪn
fegyelmezetlenüladv
  1. inordinately
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·tliː· UK: ɪnɔːdɪnətliː
fegyelmezettadj
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
  1. disciplined
   USA: dɪ'sʌ·plʌ·nd UK: dɪsɪplɪnd
  1. collected
   USA: kʌ·le'ktʌ·d UK: kəlektɪd
fegyelmezőnoun
  1. disciplinarian
   USA: dɪ"sʌ·plʌ·ne'riː·ʌ·n UK: dɪsəplɪneərɪən
nehezen fegyelmezhetőnoun
  1. handful
   USA: hæ'ndfʊ"l UK: hændfʊl
nehezen fegyelmezhető gyerekexp
  1. that child is a handful
   USA: ðʌ·t tʃaɪ'ld ʌ·z eɪ' hæ'ndfʊ"l UK: ðət tʃaɪld ɪz eɪ hændfʊl
fegyelmezv
  1. figurative einspannen
  1. disziplinieren
   dɪstsipli'niːrən
fegyelmezésnoun
  1. e Zucht
   'tsʊxt
   1. genitiveForm:
   2. Zucht
fegyelmezetlenadj
fegyelmezetlenségnoun
  1. e Disziplinlosigkeit
   dɪstsi'pliːnloːzɪçkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Disziplinlosigkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Disziplinlosigkeit
fegyelmezettadj
  1. beherrscht
   bə'hɛɐʃt
fegyelmezv
fegyelmezetlenadj
fegyelmezetlenségnoun
fegyelmezettadj
fegyelmezettundef
Report or add missing word to a dictionary...