87 matches in 9 dictionaries. Details
fejlesztv
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
  1. open out
   USA: oʊ'pʌ·n aʊ't UK: oʊpən aʊt
  1. liberate
   USA: lɪ'bəː·eɪ"t UK: lɪbəreɪt
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
  1. give off
   USA: gɪ'v ɔː'f UK: gɪv ɔf
  1. develop
   USA: dɪ·ve'lʌ·p UK: dɪveləp
  1. cultivate
   USA: kʌ'ltʌ·veɪ"t UK: kʌltɪveɪt
  1. bring on
   USA: brɪ'ŋ ɔ'n UK: brɪŋ ɔn
  1. ameliorate
   USA: ʌ·miː'lyəː·eɪ"t UK: əmiːlɪəreɪt
fejlesztésnoun
  1. innovate
   USA: ɪ'noʊ·veɪ"t UK: ɪnəveɪt
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
  1. development
   USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: dɪveləpmənt
  1. Mr Brown feladata a termékfejlesztés.
    1. Mr Brown is in charge of product development.
fejlesztésiadj
  1. developmental
   USA: dɪ·ve"lʌ·pme'nʌ·l UK: dɪveləpmentl
fejlesztési alap (EU)exp
  1. development fund
   USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt fʌ'nd UK: dɪveləpmənt fʌnd
fejlesztési alap (PHARE)exp
  1. development fund
   USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt fʌ'nd UK: dɪveləpmənt fʌnd
fejlesztési segély (EU)exp
fejlesztési segély (PHARE)exp
fejlesztettadj
  1. improved
   USA: ɪ"mpruː'vd UK: ɪmpruːvd
fejlesztőadj
  1. generative
   USA: ʤe'nəː·ʌ·tɪ·v UK: ʤenərətɪv
fejlesztőmérnökexp
  1. designing engineer
   USA: dʌ·zaɪ'nɪ·ŋ e"nʤʌ·nɪ'r UK: dɪzaɪnɪŋ enʤɪnɪər
Fejlesztő (személy)noun
  1. developer
   USA: dɪ·ve'lʌ·pəː· UK: dɪveləpər
magszárat fejleszt (növ)exp
javít, fejlődik, fejlesztv
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
European Development Fund - Európai Fejlesztési Alap (EU)exp
Research and Development - kutatás és fejlesztés (EU)exp
European Regional Development Fund - Európai Regionális Fejlesztési Alap (EU)exp
nem-kormányzati szervezetek - Rendszerint non-profit intézmények, amelyek fejlesztési és közszolgálati funkciókat látnak el. A Phare számos olyan projektje terjed ki az Unió tagországai és közép és kelet európai országok nem-kormányzati szervezetei közöttexp
International Bank for Reconstruction and Development - Nemzetközi Ujjáépítési és Fejlesztési Bank (EU)exp
Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (EU)exp
European Strategy for Research and Development in Information Technology - európai stratégia az információs technológiák kutatására és fejlesztésére (EU)exp
Report or add missing word to a dictionary...