fekszikv
  1. recline
   UK: rɪklaɪn
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. pillow
   USA: pɪ'loʊ· UK: pɪloʊ
  1. couch
   USA: kaʊ'tʃ UK: kaʊtʃ
  1. be situated
   USA: biː· sɪ'tʃuː·eɪ"tʌ·d UK: biː sɪtʃʊeɪtɪd
  1. be located
   USA: biː· loʊ'keɪ"d UK: biː loʊkeɪtɪd
  1. be down
   USA: biː· daʊ'n UK: biː daʊn
fekszik vholv
fekszik vmi alattv
  1. lie under
   USA: laɪ' ʌ'ndəː· UK: laɪ ʌndər
ágyban fekszikexp
  1. lying in bed
   USA: laɪ'ɪ·ŋ ɪ'n be'd UK: laɪɪŋ ɪn bed
gyermekágyban fekszikv
  1. lie in
   USA: laɪ' ɪ'n UK: laɪ ɪn
hason fekszikexp
  1. lie prone
   USA: laɪ' proʊ'n UK: laɪ proʊn
irányban fekszikv
  1. level
   USA: le'vʌ·l UK: levl
későn fekszikexp
  1. keep late hours
   USA: kiː'p leɪ't aʊ'rz UK: kiːp leɪt aʊəz
korán fekszikexp
  1. keep good hours
   USA: kiː'p gʌ·d aʊ'rz UK: kiːp gʊd aʊəz
kévékben fekszik (gabona)v
  1. lie on the gavel
   USA: laɪ' ɔ'n ðiː· gæ'vʌ·l UK: laɪ ɔn ðiː gævl
nem fekszik lev
  1. keep up
   USA: kiː'p ʌ'p UK: kiːp ʌp
  1. be up
   USA: biː· ʌ'p UK: biː ʌp
hátán fekszik/nyomja az ágyat/ágynak dőltexp
  1. be on one's back
   USA: biː· ɔ'n wʌ'nz bæ'k UK: biː ɔn wʌnz bæk
beborít, betakar; fekszikexp
kezét-lábát szétvetve fekszikv
  1. lie spread-eagled
   UK: laɪ sprediːgld
nyílt tengeren fekszikv
 1. naut
  1. lay off
   USA: leɪ' ɔː'f UK: leɪ ɔf
vmi határán fekszikv
  1. fringe upon
   USA: frɪ'nʤ ʌ·pɔ'n UK: frɪnʤ əpɔn
korán kel és fekszikexp
  1. keep early hours
   USA: kiː'p əː'liː· aʊ'rz UK: kiːp əːliː aʊəz
szorosan vki mellett fekszikv
  1. nuzzle with sy
   USA: nʌ'zʌ·l wʌ·ð saɪ'
  1. nuzzle together with sy
   USA: nʌ'zʌ·l tʌ·ge'ðəː· wʌ·ð saɪ'
nekem ez a dolog nem fekszikexp
  1. that's not in my line
   UK: ðəts nɔt ɪn maɪ laɪn
Report or add missing word to a dictionary...