COVID-19 Fight
94 matches in 9 dictionaries.
elindulás harci feladatranoun
 1. mil
  1. sortie
   USA: sɔː'rtiː· UK: sɔːtiː
önmagában nem munkavégző feladatexp
  1. slave task
   USA: sleɪ'v tæ'sk UK: sleɪv tɑsk
számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli. (PHARE)exp
  1. Court of Auditors
   USA: kɔː'rt ʌ·v ɔ'dʌ·təː·z UK: kɔːt ɔv ɔːdɪtəz
Európai Parlament. - 626, közvetlenül a tagállamok polgárai által választott képviselő alkotja. Fő feladatai (PHARE)exp
  1. European Parliament
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n pɔ'rlʌ·mʌ·nt UK: jʊərəpɪən pɑləmənt
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)exp
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az aexp
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározáexp
feladatnoun
  1. névmási használatban e Sache
   'zaxə
   1. pluralForm:
   2. Sachen
   1. genitiveForm:
   2. Sache
 1. math
  1. s Problem
   pro'bleːm
   1. pluralForm:
   2. Probleme
   1. genitiveForm:
   2. Problems
  1. s Pensum
   'pɛnzʊm
   1. pluralForm:
   2. Pensumsa
   3. Pensumsen
   1. genitiveForm:
   2. Pensums
  1. e Lektion
   lɛk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Lektionen
   1. genitiveForm:
   2. Lektion
  1. s Geschäft
   1. pluralForm:
   2. Geschäfte
   1. genitiveForm:
   2. Geschäftes
   3. Geschäfts
  1. r Auftrag
   'aʊftraːk
   1. genitiveForm:
   2. Auftrages
   3. Auftrags
  1. gen e Aufgabe
   'aʊfgaːbə
   1. pluralForm:
   2. Aufgaben
   1. genitiveForm:
   2. Aufgabe
  1. e Arbeit
   'aɐbaɪt
   1. pluralForm:
   2. Arbeiten
   1. genitiveForm:
   2. Arbeit
  1. figurative s Amt
   'amt
   1. genitiveForm:
   2. Amtes
   3. Amts
feladatkörnoun
feladatul kitûzexp
  1. zur aufgabe machen
   'tsuːɐ 'aʊfgaːbə 'maxən
házi feladatnoun
a feladat meghaladja erejétexp
  1. er ist der Aufgabe nicht gewachsen
   'eːɐ 'ɪst 'deːɐ 'aʊfgaːbə 'nɪçt gə'vaksən
sok feladatot kaptamexp
  1. ich habe viel auf
   'ɪç 'haːbə 'fiːl 'aʊf
feladatnoun
házi feladatnoun
nagy feladatnoun
nehéz feladatnoun
feladatundef
házi feladatundef
Report or add missing word to a dictionary...