COVID-19 Fight
54 matches in 9 dictionaries. Details
felderítv
 1. mil
  1. scout
   USA: skaʊ't UK: skaʊt
 2. mil
  1. scout
   USA: skaʊ't UK: skaʊt
  1. scour
   USA: skaʊ'r UK: skaʊər
  1. retrace
   USA: riː·treɪ's UK: riːtreɪs
  1. rejoice
   USA: rɪ·ʤɔɪ's UK: rɪʤɔɪs
  1. reconnoitre
   UK: rekənɔɪtər
  1. reconnoiter
   UK: rekənɔɪtər
  1. recon
   USA: riː'kɔː·n
 3. mil
  1. locate
   USA: loʊ'keɪ"t UK: loʊkeɪt
  1. lighten
   USA: laɪ'tʌ·n UK: laɪtn
  1. explore
   USA: ɪ·ksplɔː'r UK: ɪksplɔːr
  1. exhilarate
   USA: ɪ·gzɪ'ləː·eɪ"t UK: ɪgzɪləreɪt
  1. enliven
   USA: e·nlaɪ'vʌ·n UK: ɪnlaɪvn
  1. brighten
   USA: braɪ'tʌ·n UK: braɪtn
felderítésnoun
 1. mil
  1. scouting
   USA: skaʊ'tɪ·ŋ UK: skaʊtɪŋ
  1. reconnoitring
   UK: rekənɔɪtərɪŋ
 2. mil
  1. reconnaissance
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns UK: rɪkɔnɪsəns
  1. reconnaisance
   UK: rɪkɔnɪsəns
  1. recon
   USA: riː'kɔː·n
 3. mil
  1. slang recce
   UK: rekiː
 4. mil
  1. intelligence
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns UK: ɪntelɪʤəns
  1. exploration
   USA: e"ksplɔː·reɪ'ʃʌ·n UK: ekspləreɪʃn
  1. clarification
   USA: kle"rʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: klærɪfɪkeɪʃn
felderítési feladatnoun
  1. reconnaissance mission
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns mɪ'ʃʌ·n UK: rɪkɔnɪsəns mɪʃn
felderítésre megyv
  1. scout
   USA: skaʊ't UK: skaʊt
felderíti az ellenség erejétv
 1. mil
  1. feel out
   USA: fiː'l aʊ't UK: fiːl aʊt
felderítőnoun
 1. mil
  1. scout
   USA: skaʊ't UK: skaʊt
  1. reconnoitrer
   UK: rekənɔɪtərər
  1. exploratory
   USA: ɪ·ksplɔː'rʌ·tɔː"riː· UK: ɪksplɔrətriː
felderítő gépkocsinoun
  1. reconnaissance car
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns kɔ'r UK: rɪkɔnɪsəns kɑr
felderítő osztagnoun
  1. reconnaissance party
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns pɔ'rtiː· UK: rɪkɔnɪsəns pɑtiː
felderítő repülőgépnoun
  1. reconnaissance plane
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns pleɪ'n UK: rɪkɔnɪsəns pleɪn
felderítő szakasznoun
  1. intelligence platoon
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns plʌ·tuː'n UK: ɪntelɪʤəns plətuːn
felderítő térképezésnoun
  1. reconnaissance mapping
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns mæ'pɪ·ŋ UK: rɪkɔnɪsəns mæpɪŋ
felderítv
  1. kundschaften
   'kʊntʃaftən
  1. erkunden
   ɛɐ'kʊndən
  1. figurative erhellen
   ɛɐ'hɛlən
  1. erheitern
   ɛɐ'haɪtɐn
  1. figurative beleuchten
  1. aufhellen
   'aʊfhɛlən
felderítésnoun
  1. e Kundschaft
   1. pluralForm:
   2. Kundschaften
   1. genitiveForm:
   2. Kundschaft
 1. mil
  1. e Aufklärung
   1. pluralForm:
   2. Aufklärungen
   1. genitiveForm:
   2. Aufklärung
felderítv
 1. készülékkel
  1. radarral, Geiger-számlálóval détecter
felderítõ repülésexp
felderítőnoun
felderítő repülőgépnoun
felderítésundef
Report or add missing word to a dictionary...