COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
feljegyezv
  1. score up
   USA: skɔː'r ʌ'p UK: skɔːr ʌp
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. E jegyzőkönyvet továbbítani kell a Bizottságnak.
    1. This record shall be forwarded to the Commission.
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. note down
   USA: noʊ't daʊ'n UK: noʊt daʊn
  1. note / make a - of it
   USA: noʊ't meɪ'k eɪ' ʌ·v ʌ·t UK: noʊt meɪk eɪ ɔv ɪt
  1. make a note of it
   USA: meɪ'k eɪ' noʊ't ʌ·v ʌ·t UK: meɪk eɪ noʊt ɔv ɪt
  1. get down
   USA: gɪ't daʊ'n UK: get daʊn
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
grafikonba feljegyezv
  1. chart
   USA: tʃɔ'rt UK: tʃɑt
krónikában feljegyezv
  1. chronicle
   USA: krɔ'nʌ·kʌ·l UK: krɔnɪkl
levesz; leszerel; leszed; leír; lejegyez; feljegyez; lebontv
  1. take down
   USA: teɪ'k daʊ'n UK: teɪk daʊn
feljegyezv
  1. vormerken
   'foːɐmɛɐkən
  1. registrieren
   regɪs'triːrən
  1. notieren
   no'tiːrən
  1. merken
   'mɛɐkən
feljegyezv
 1. pl árakat tőzsdén
feljegyezv
 1. vmit
  1. zapisać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zapiszę
   1. thirdPersonSingular:
   2. zapisze
   1. seeAlso:
  2. zapisywać
   1. firstPersonSingular:
   2. zapisuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. zapisuje
   1. seeAlso:
  3. zanotować
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zanotuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. zanotuje
  1. notować
   1. firstPersonSingular:
   2. notuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. notuje
Report or add missing word to a dictionary...