COVID-19 Fight
21 matches in 7 dictionaries. Details
felkeltv
  1. wake
   USA: weɪ'k UK: weɪk
  1. figurative stir up
   USA: stəː' ʌ'p UK: stəːr ʌp
  1. rouse
   UK: raʊz
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. arouse
   USA: əː·aʊ'z UK: əraʊz
felkelt (érdeklődést)v
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
kíváncsiságot felkeltv
  1. informal intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
újból felkeltv
  1. rekindle
   USA: riː·kɪ'ndʌ·l UK: riːkɪndl
a hold felkeltexp
  1. the moon is up
   USA: ðiː· muː'n ʌ·z ʌ'p UK: ðiː muːn ɪz ʌp
provokál, kivált, felkeltv
  1. provoke
   USA: prʌ·voʊ'k UK: prəvoʊk
felkeltv
felkeltv
 1. pl gyereket
felkelti az érdeklődésétv
 1. vki
  1. kogoś czymś zainteresować
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zainteresuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. zainteresuje
 2. vmi, vki
  1. czymś, kimś zainteresować się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zainteresuję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zainteresuje się
érdeklődést felkeltv
  1. zaciekawić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zaciekawię
   1. thirdPersonSingular:
   2. zaciekawi
felkeltundef
 1. vágyat, figyelmet stb.
 2. nép
  1. rare literary commosso
felkelt az ágybólundef
 1. meggyógyult
felkelti az érdeklődésétundef
felkelti az érdeklődéstundef
  1. interessare
   ami iránt: a
felkelti az irigységétundef
felkeltundef
  1. kíváncsiságát felkelti/felpiszkálja
    1. -и любопитството му
felkelti az érdeklődésétundef
érdeklődést kissé felkeltundef
Report or add missing word to a dictionary...