COVID-19 Fight
53 matches in 9 dictionaries. Details
fellépv
  1. step up
   USA: ste'p ʌ'p UK: step ʌp
  1. get on
   USA: gɪ't ɔ'n UK: get ɔn
fellépésnoun
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. air
   USA: e'r UK: eər
fellépőnoun
  1. side step
   USA: saɪ'd ste'p UK: saɪd step
felléptetv
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
jelöltként fellépv
 1. pol
  1. declare for
   USA: dɪ·kle'r frəː· UK: dɪkleər fəː
biztos fellépésnoun
  1. aplomb
   USA: ʌ·plɔ'm UK: əplɔm
első fellépésnoun
  1. debut
   USA: deɪ'byuː· UK: deɪbjuː
  1. de'but
   USA: deɪ'byuː· UK: deɪbjuː
imponáló fellépésexp
  1. commanding presence
   USA: kʌ·mæ'ndɪ·ŋ pre'zʌ·ns UK: kəmɑndɪŋ prezns
látszat; fellépésnoun
  1. appearance
   USA: ʌ·pɪ'rʌ·ns UK: əpɪərəns
öntudatos fellépésnoun
előjelként fellépőadj
  1. premonitory
   USA: prʌ·mʌ'nʌ·təː·iː· UK: prɪmɔnɪtəriː
hirtelen fellépő elmezavarnoun
  1. brainstorm
   USA: breɪ'nstɔː"rm UK: breɪnstɔːm
jelöltként fellép <választáson>exp
  1. throw one's hat into the ring
   USA: θroʊ' wʌ'nz hæ't ɪ"ntʌ· ðiː· rɪ'ŋ UK: θroʊ wʌnz hæt ɪntuː ðiː rɪŋ
öntudatos határozottsággal fellépőadj
nem szabályos időközönként fellépő utasításexp
  1. asynchronous operation
   USA: eɪ"sɪ'ŋkrʌ·nʌ·s ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n
fellépv
 1. music
  1. spielen
   'ʃpiːlən
  1. figurative hervortreten
  1. figurative auftreten
   'aʊftreːtən
fellépésnoun
  1. r Auftritt
   1. pluralForm:
   2. Auftritte
   1. genitiveForm:
   2. Auftrittes
   3. Auftritts
  1. e Art
   'aːɐt
   1. pluralForm:
   2. Arten
   1. genitiveForm:
   2. Art
fellépőadj
  1. figurative anfallend
felléptetv
 1. pol
  1. nominieren
   nomi'niːrən
fellépv
 1. theatre
  1. entrer
   être segédigével
Report or add missing word to a dictionary...