62 matches in 9 dictionaries. Details
felosztv
  1. split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
  1. segment
   USA: se"gme'nt UK: segment
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. partition
   USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·n UK: pɑtɪʃn
  1. parcel
   USA: pɔ'rsʌ·l UK: pɑsl
  1. parcel out
   USA: pɔ'rsʌ·l aʊ't UK: pɑsl aʊt
  1. divvy
   USA: dɪ'viː· UK: dɪviː
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
  1. divide up
   USA: dɪ·vaɪ'd ʌ'p UK: dɪvaɪd ʌp
  1. distribute
   USA: dɪ"strɪ'byuː·t UK: dɪstrɪbjuːt
  1. dismember
   USA: dɪ"sme'mbəː· UK: dɪsmembər
  1. dislocate
   USA: dɪ'sloʊ·keɪ·t UK: dɪsləkeɪt
  1. apportion
   USA: ʌ·pɔː'rʃʌ·n UK: əpɔːʃn
  1. allot
   USA: ʌ·lɔ't UK: əlɔt
felosztályozv
  1. upgrade
   USA: ʌ'pgreɪ'd UK: ʌpgreɪd
felosztásnoun
  1. subdivision
   USA: sʌ'bdɪ·vɪ"ʒʌ·n UK: sʌbdɪvɪʒn
  1. repartition
   UK: repɑtɪʃn
  1. partitioning
   USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: pɑtɪʃnɪŋ
  1. partition
   USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·n UK: pɑtɪʃn
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. dismemberment
   USA: dɪ"sme'mbəː·mʌ·nt UK: dɪsmembəmənt
  1. break-up
   USA: breɪ'kʌ"p UK: breɪkʌp
  1. apportionment
   USA: ʌ·pɔː'rʃʌ·nmʌ·nt UK: əpɔːʃnmənt
felosztásellenőrző blokkexp
  1. partition control block
   USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·n kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: pɑtɪʃn kəntroʊl blɔk
felosztó-kirovó rendszerexp
  1. pay as you go
   USA: peɪ' e'z yuː' goʊ' UK: peɪ əz juː goʊ
felosztottság ,megosztottságnoun
  1. diversification
   USA: dɪ·vəː"sʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: daɪvəːsɪfɪkeɪʃn
oszt, felosztnoun
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
nem feloszthatóanadv
  1. atomically
   UK: ətɔmɪkliː
alprojekt - A programok második szintű felosztásánál használt gyüjtőszó. (PHARE)noun
  1. sub-projects
   UK: sʌbprəʤekts
felosztv
felosztv
  1. birtokot zerschlagen
   tsɛɐ'ʃlaːgən
feloszt,csoportosítv
felosztv
 1. telket, földet
felosztv
  1. rozdzielić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. rozdzielę
   1. thirdPersonSingular:
   2. rozdzieli
  2. rozdzielać
   1. firstPersonSingular:
   2. rozdzielam
   1. thirdPersonSingular:
   2. rozdziela
  3. podzielić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. podzielę
   1. thirdPersonSingular:
   2. podzieli
   1. seeAlso:
  4. podzielać
   1. firstPersonSingular:
   2. podzielam
   1. thirdPersonSingular:
   2. podziela
   1. seeAlso:
 1. vmit vkik között
  1. czymś, z kimś podzielić się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. podzielę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. podzieli się
felosztásundef
 1. államé
  1. państwa rozbiór
Lengyelország felosztásaundef
felosztundef
  1. suddividere
   suddivídere
 1. költséget
 2. javakat, főleg földet
  1. scindere
   scíndere
 3. közhivatalokat politikai és gazdasági érdek szerint
  1. dividere
   divídere
  1. distinguere
   amilyenekre: in distínguere
  1. old dirimere
   dirímere
  1. literary compartire
felosztanak / szétosztanak vmit maguk közöttundef
Report or add missing word to a dictionary...