COVID-19 Fight
36 matches in 9 dictionaries. Details
felrobbanv
  1. go up
   USA: goʊ' ʌ'p UK: goʊ ʌp
  1. explode
   USA: ɪ·ksploʊ'd UK: ɪksploʊd
  1. explode
   USA: ɪ·ksploʊ'd UK: ɪksploʊd
  1. detonate
   USA: de'tʌ·neɪ"t UK: detəneɪt
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Az autója felrobbant egy ellene irányuló merényletben, de ő maga nem sérült meg.
    1. His car was blown in an attempt to kill him, but he was not injured.
  1. blow up
   USA: bloʊ' ʌ'p UK: bloʊ ʌp
  1. blow up
   USA: bloʊ' ʌ'p UK: bloʊ ʌp
felrobbanv
  1. go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
(fel)robbanv
  1. detonate
   USA: de'tʌ·neɪ"t UK: detəneɪt
(fel)robbanásnoun
  1. explosion
   USA: ɪ·ksploʊ'ʒʌ·n UK: ɪksploʊʒn
felrobbanásnoun
  1. explosion
   USA: ɪ·ksploʊ'ʒʌ·n UK: ɪksploʊʒn
felrobbanó lövedéknoun
 1. mil
  1. informal slang crump
   USA: krʌ'mp UK: krʌmp
felrobbantv
  1. figurative touch off
   USA: tʌ'tʃ ɔː'f UK: tʌtʃ ɔf
 1. mil
  1. set off
   USA: se't ɔː'f UK: set ɔf
  1. go bang
   USA: goʊ' bæ'ŋ UK: goʊ bæŋ
  1. explode
   USA: ɪ·ksploʊ'd UK: ɪksploʊd
  1. detonate
   USA: de'tʌ·neɪ"t UK: detəneɪt
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. blow up
   USA: bloʊ' ʌ'p UK: bloʊ ʌp
felrobbantottadj
  1. exploded
   USA: ɪ·ksploʊ'dʌ·d UK: ɪksploʊdɪd
játékbankot felrobbantexp
  1. break the bank
   USA: breɪ'k ðiː· bæ'ŋk UK: breɪk ðiː bæŋk
hanghullámokkal felrobbantható aknaexp
  1. sonic mine
   USA: sɔ'nɪ·k maɪ'n UK: sɔnɪk maɪn
felrobbanv
  1. stand hochgehen
  1. explodieren
   ɛksplo'diːrən
  1. figurative auffliegen
(fel)robbanv
  1. explodieren
   ɛksplo'diːrən
(fel)robbanásnoun
  1. e Explosion
   ɛksplo'zioːn
   1. pluralForm:
   2. Explosionen
   1. genitiveForm:
   2. Explosion
felrobbantv
  1. sprengen
   'ʃprɛŋən
felrobbanv
felrobbanv
 1. pl tévéképcső, vákuumcső
felrobbanásnoun
felrobbantv
 1. dinamittal
felrobbanv
  1. wybuchać
   1. firstPersonSingular:
   2. wybucham
   1. thirdPersonSingular:
   2. wybucha
  2. wybuchnąć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. wybuchnę
   1. thirdPersonSingular:
   2. wybuchnie
felrobbanundef
 1. pl. a dühtől
  1. figurative vernac Tuscan stiattare
 2. pl. a dühtől
  1. figurative schiattare
  1. esplodere
   esplódere
 3. akna
Report or add missing word to a dictionary...