COVID-19 Fight
15 matches in 7 dictionaries. Details
felrobbantv
  1. figurative touch off
   USA: tʌ'tʃ ɔː'f UK: tʌtʃ ɔf
 1. mil
  1. set off
   USA: se't ɔː'f UK: set ɔf
  1. go bang
   USA: goʊ' bæ'ŋ UK: goʊ bæŋ
  1. explode
   USA: ɪ·ksploʊ'd UK: ɪksploʊd
  1. detonate
   USA: de'tʌ·neɪ"t UK: detəneɪt
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. blow up
   USA: bloʊ' ʌ'p UK: bloʊ ʌp
felrobbantottadj
  1. exploded
   USA: ɪ·ksploʊ'dʌ·d UK: ɪksploʊdɪd
játékbankot felrobbantexp
  1. break the bank
   USA: breɪ'k ðiː· bæ'ŋk UK: breɪk ðiː bæŋk
hanghullámokkal felrobbantható aknaexp
  1. sonic mine
   USA: sɔ'nɪ·k maɪ'n UK: sɔnɪk maɪn
felrobbantv
  1. sprengen
   'ʃprɛŋən
felrobbantv
 1. dinamittal
felrobbantundef
 1. aknát
felrobbantv
felrobbantadj
felrobbantottadj
varázsige útban álló tárgyak felrobbantásáraundef
 1. Harry Potter
(fel)robbantundef
(fel)robbantásundef
felrobbantv
felrobbantv
Report or add missing word to a dictionary...