COVID-19 Fight
12 matches in 5 dictionaries. Details
felszámítv
  1. count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
 1. fin econ
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
felszámíthatóadj
  1. chargeable
   USA: tʃɔ'rʤʌ·bʌ·l UK: tʃɑʤəbl
felszámít (PHARE)exp
  1. (to) charge
   USA: tʌ· tʃɔ'rʤ UK: tuː tʃɑʤ
felszámít vmit vmiértv
jutalékot felszámítv
  1. charge a commission
   USA: tʃɔ'rʤ eɪ' kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: tʃɑʤ eɪ kəmɪʃn
vminek felszámításávalexp
  1. at a charge of
   USA: æ't eɪ' tʃɔ'rʤ ʌ·v UK: ət eɪ tʃɑʤ ɔv
felszámítv
felszámíthatóadj
  1. computabile
   computábile
felszámíthatóságnoun
felszámítv
felszámítv
Report or add missing word to a dictionary...